^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “มาตรฐานอุตสาหกรรม…เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย”

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “มาตรฐานอุตสาหกรรม…เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย”

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “มาตรฐานอุตสาหกรรม…เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

THEME การประกวด
“มาตรฐานอุตสาหกรรม…เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย” โดยมีรายละเอียดของเนื้อหา ดังนี้ (ด้านใดด้านหนึ่ง หรือครบทุกด้าน)

 • มาตรฐานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 • มาตรฐานสร้างความปลอดภัย
 • มาตรฐานปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อายุไม่เกิน 18 ปี (นับถึงวันที่ส่งใบสมัคร)
 • ผู้ส่งผลงานให้ส่งเป็นทีม ๆ ละ 6 คน ประกอบด้วย นักเรียน 5 คน และครูที่ปรึกษา 1 คนทั้งนี้ นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 • ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องระบุรายละเอียด ดังนี้
  • ชื่อทีม
  • ชื่อ-นามสกุล อายุ ระดับชั้นการศึกษา ผู้ร่วมทีมจํานวน 5 คน
  • ชื่อ-นามสกุลอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
  • สําเนาบัตรประชาชนและเอกสารการศึกษา เช่น บัตรนักเรียน หรือหนังสือรับรองการศึกษา
  • แนวคิดในการจัดทำคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือสามารถส่งเป็นคลิปนำเสนอแนวคิด ไม่เกิน 2 นาที
 • ส่งผลงานได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
  • ทางไปรษณีย์ ถึงกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซอง (โครงการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่มาตรฐาน) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ ผู้จัดการประกวดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • ส่งด้วยตนเองได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
  • ส่งทาง e-mail : tisiclip2017@gmail.com ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เนื้อหาที่นำเสนอ

 • แนวคิดในการจัดทำคลิปวิดีโอและเนื้อหาที่จัดทำ จะต้องมีรายละเอียดของเนื้อหาเกี่ยวกับ มาตรฐานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มาตรฐานสร้างความปลอดภัย หรือ มาตรฐานปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม (ด้านใดด้านหนึ่ง หรือครบทุกด้านก็ได้) ภายใต้ Theme “มาตรฐานอุตสาหกรรม…เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย”
 • ในเนื้อหาต้องมีโลโก้ สมอ. และเครื่องหมายมาตรฐาน

เทคนิคการจัดทํา

 • เป็น Clip ที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ หรือกล้องโทรศัพท์มือถือซึ่งมีความละเอียดของไฟล์ 5 ล้านพิกเซลขึ้นไป
 • ความยาวของ Clip ไม่เกิน 3นาที (รวมโลโก้ไตเติ้ล และ Credit ท้าย) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720P (1280 x 720 พิกเซล) ประเภทไฟล์ WMV MPG MP4 หรือ MOV ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ โดยผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่หรือไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน

ระยะเวลาดำเนินการ

 • รับสมัครเข้าร่วมการประกวด : ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ก.พ. 61
 • จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก จำนวน 30 ทีม : ก.พ. 61
 • ประกาศผลการคัดเลือก 30 ทีม : 2 มี.ค.61
 • จัดกิจกรรม “TISI Clip Camp” & มอบทุนดำเนินการ จำนวน 10,000 บาท/ทีม : มี.ค. 61
 • 30 ทีม ดำเนินการผลิตคลิปวีดีโอ : 1 – 30 เม.ย. 61
 • สมอ. ตรวจสอบคลิปวีดีโอ : 1 – 15 พ.ค. 61
 • อัพโหลดคลิปวีดีโอลง Youtube สมอ. : 5 พ.ค. 61
 • แต่ละทีมเผยแพร่คลิปในช่างทางต่าง ๆ : 16 พ.ค. – 15 ก.ค. 61
 • จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกคลิปวีดีโอ เหลือ 10 ทีม : ก.ค. 61
 • จัดพิธีมอบรางวัล : ส.ค. 61

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
  • โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • ทุนการศึกษา 50,000 บาท
  • เกียรติบัตรจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
  • ทุนการศึกษา 30,000 บาท
  • เกียรติบัตรจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
  • ทุนการศึกษา 20,000 บาท
  • เกียรติบัตรจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล
  • ทุนการศึกษา 9,000 บาท
  • เกียรติบัตรจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถาม

 • กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทร 0 2202 3429, 0 2202 3517
 • โทรสาร 0 2354 3315, 0 2354 3157
Total Prize Money: 
170,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
12 Jan 2018 10:00 to 15 Feb 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.