^ Back to Top

ประกวดหนูน้อยพันธุ์ทิพย์ 2561

ประกวดหนูน้อยพันธุ์ทิพย์ 2561

พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ขอเชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยพันธุ์ทิพย์ 2561 เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ชิงรางวัลเงินสด พร้อมถ้วยรางวัล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นเด็ก เยาวชน ชาย และหญิง ที่มีสุขภาพดี
 • อายุตั้งแต่ 5 ปี จนถึงอายุ 8 ปี 11 เดือน 29 วัน

การสมัครเข้าประกวด (รับจำนวนจำกัด)

 • กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
 • ส่งเอกสาร-หลักฐานการสมัคร ทาง
  • E-mail: jude.event2012@gmail.com
  • Line : 0813558135

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายเต็มตัวหรือครึ่งตัว ขนาด 4x6 (โปสการ์ด) จำนวน 1 แผ่น
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เข้าประกวด) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือญาติ) จำนวน 1 ฉบับ

กำหนดการและสถานที่ประกวด

 • ประกวดในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
 • ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน
 • เวลา 11.30-15.00 น. โดยให้มารายงานตัวในเวลา 11.30 น.

การแต่งกายในการประกวด
ผู้เข้าประกวด ชาย / หญิง แต่งกายตามชุดการแสดง ร้อง-เล่น-เต้น-โชว์ ที่เตรียมการแสดงมา

การตัดสิน
ตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน

 • การแต่งกาย ความสวยงาม
 • บุคลิกภาพ ความกล้าแสดงออก ไหวพริบ
 • การแสดงความสามารถพิเศษ คนละ 1-5 นาที

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศ เงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินสด 500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • ผู้เข้าประกวดทุกคน จะได้รับ ใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 08-1355-8135
 • E-mail: jude.event2012@gmail.com
 • www.facebook.com/KidsContest

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสนธิเดช

File attachments: 
Deadline: 
26 Dec 2017 10:00 to 12 Jan 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.