^ Back to Top

ประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดีฯ Study @Ramkhamhaeng”

ประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดีฯ Study @Ramkhamhaeng”

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ปวช.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอเชิงสร้างสรรค์ “ชีวิตดี๊ดีฯ Study @Ramkhamhaeng” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ปวช.)
 • สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 - 5 คน
 • ทุกทีมต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียน/มีโรงเรียนส่งเข้าประกวดอย่างเป็นทางการ (มีลายเซ็นของผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการ) โดยไม่จำกัดจำนวนทีม

กติการประกวด

 • ส่งคลิปผลงาน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก ความยาวไม่เกิน 3 นาที ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
 • ส่งผลงานคลิปด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ10240  (วงเล็บมุมซองประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี study @Ramkhamhaeng”)
 • ประกาศผลคลิปที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 10 ทีม วันที่ 22 มกราคม 2561 ทางเฟสบุ๊ค PR Ramkhamhaneng University
 • เผยแพร่คลิปที่ผ่านการคัดเลือกทางยูทูป และเฟสบุ๊ค PR Ramkhamhaeng University โดยให้ผู้เข้าชมคลิปสามารถโหวต เพื่อให้คะแนน และนำมาคิดเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในรอบตัดสิน
 • ทั้ง 10 ทีมที่เข้ารอบสุดท้าย มานำเสนอแนวคิด และผลงาน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ระยะเวลาดำเนินการ

 • เปิดรับผลงานคลิป ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560  -  15 มกราคม 2561
 • ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 22 มกราคม 2561
 • ประกาศผลรอบตัดสินและมอบรางวัล วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

เงื่อนไขของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ต่อสาธารณชนและไม่เคยนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์รวมถึงไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ผิดกฎหมาย ก้าวล่วงสิทธิส่วนบุคคลและขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรณีผลงานผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • หากพิสูจน์ได้ในภายหลังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวด ก่อนโพสต์ลงหน้า Youtube หรือ facebook รวมถึงเว็บไซต์ อื่นใด ที่เกี่ยวกับการจัดการประกวด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการทำซ้ำ ตัดต่อ ดัดแปลง เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือการอื่นใดได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้าและมหาวิทยาลัยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่เจ้าของผลงาน
 • การเพิ่มยอดผู้ชมวิดีโอคลิปในเว็บไซต์ YouTube ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทำการประชาสัมพันธ์โดยสุจริต โดยไม่ใช้โปรแกรมเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ชม และจะต้องเปิดระบบแสดงสถิติผู้เข้าชมยอดวิวของ Youtube ตลอดเวลา (เป็นค่า Default ของระบบอยู่แล้ว)
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงนามรับรองการสมัคร
 • ผลงานคลิปวิดีโอ จัดทำไฟล์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ส่งรูปแบบ DVD จำนวน 1 แผ่น
 • โดยจัดส่งผลงานและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองด้านขวาล่าง “ผลงานประกวดคลิปวิดีโอชีวิตดี๊ดี Study@Ramkhamhaeng” (สามารถยืนยันการส่งใบสมัครได้ที่ โทร.02-310-8045-7 โทรสาร.02-310-8048)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด
 • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด
 • เงินสนับสนุนการผลิตสื่อสำหรับทุกทีมที่เข้ารอบสุดท้าย ทีมละ 3,000 บาท

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติดต่อสอบถาม

 • งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 • โทร.02-310- 8045-7
 • โทรสาร.02-310- 8048
 • e-mail : prr_ruu@hotmail.com
 • Facebook Fanpage : PR Ramkhamhaneng University
File attachments: 
Deadline: 
01 Dec 2017 10:00 to 15 Jan 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.