^ Back to Top

ประกวดออกแบบ Mascot HI-TEK ภายใต้แนวคิด "HI-TEK The Leading Light"

ประกวดออกแบบ Mascot HI-TEK ภายใต้แนวคิด "HI-TEK The Leading Light"

บริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Mascot HI-TEK ภายใต้แนวคิด "HI-TEK The Leading Light" ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 50,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นิสิต นักศึกษา

เงื่อนไขการประกวด
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดต้องเป็น นิสิต นักศึกษา
2. การออกแบบ Mascot ให้ใช้โปรแกรมในการออกแบบเท่านั้น เช่น Photoshop, Illustrator หรือ 3D เป็นต้น       ส่งผลงานโดยใช้ file งานนามสกุล jpg size 800x800 ขนาด 1MB
3. การออกแบบผลงาน Mascot  1 ชิ้นงานจะต้องมีมิติให้เห็นไม่น้อยกว่า 3 ด้าน คือ ด้านหน้าด้านข้าง และ      ด้านหลัง
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องออกแบบด้วยตนเอง ไม่มีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น หรือดัดแปลงจากตัว     ละคร ตัวการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน หากมีการตรวจ       พบภายหลังหรือมีผู้ทักท้วง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง ทาง     บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ ขอตัดสิทธิ์การประกวดและการได้รับรางวัล
5.  ผู้เข้าประกวดที่ผลงานเข้ารอบ 10 ท่าน ต้องเข้ามานำเสนอผลงานด้วยตัวเองที่บริษัท ไทย  อิเล็คทริคซิตี้       อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เท่านั้น 6.  ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชนิดให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่จะ     สามารถนำผลงานไปปรับเปลี่ยนใช้งานตามความเหมาะสม
7. การตัดสินอยู่ในดุลยพินิจจากคณะบริหาร และการตัดสินจากคณะบริหารถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 25,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท (ตัดสินจากผลงานที่ได้รับการกด Like มากที่สุด ใน    HI-TEK Lighting  IDEAs@DESIGNs     

เกณฑ์การตัดสินและพิจารณา

 • ตรงตามอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Corporate identity)
 • สร้างความสัมพันธ์ของสินค้าและชื่อแบรนด์ได้ทันทีกับผู้พบเห็น Mascot
 • สามารถสร้างความสนใจให้ผู้พบเห็น จดจำ และนึกถึงแบรนด์และสินค้าได้ง่าย
 • ความคิดสร้างสันต์ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง  

วิธีการและเงื่อนไขในการส่งผลงาน

 • ส่งผลงานโดยกรอกข้อมูลและอธิบายแนวความคิด (Concept) ของผลงานให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจได้มากที่สุด ส่งผลงานโดยใช้ file งานนามสกุล jpg size 800x800 ขนาด 1MB
 • ส่งผลงานทางอีเมล์ หรือส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือส่งผลงานโดยตนเอง มาที่ ·    
  • บริษัทไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักงานใหญ่
   เลขที่ 88 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
   เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  10230
  • ส่งเข้า E-Mail : info@thaielectrics.com, marketing@thaielectrics.com

ระยะเวลาการประกวด

 • ส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 ธันวาคม 2560 (ระยะเวลาส่งผลงาน 60 วัน)
 • 10 รางวัลที่เข้ารอบสุดท้าย ทางบริษัทจะเริ่มเปิดรับผลรางวัล Popular Vote ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 12 มกราคม 2561 ทางเพจ facebook : HI-TEK Lighting Ideas & Designs ผู้ที่ได้ Like มากที่สุดจะได้รับโหวตเป็น Popular vote เพียง  1 รางวัลเท่านั้น
 • ประกาศผลรางวัลและมอบรางวัล วันที่ 15 มกราคม 2561 ผ่าน 3 ช่องทาง
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องมารับมอบรางวัลในวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หมายเหตุ

 • ทุกผลงานที่ได้รับรางวัลหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด
 • กรณีไม่มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์การรับรางวัลในรางวัลดังกล่าวข้างต้น ทางคณะผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์การประกวด Mascot และนำเงินรางวัลส่งคืนทางบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราบนไปรษณีย์เป็นหลัก)  

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายการตลาด เบอร์โทร. 02-9181999 ต่อ 401   
 • E-mail : marketing@thaielectrics.com (หัวข้อ : ประกวดออกแบบ Mascot)
 • Facebook : HI-TEK Lighting IDEAs@DESIGNs
 • LINE@ : @hitek
Total Prize Money: 
50,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Nov 2017 10:00 to 31 Dec 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.