^ Back to Top

แข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา

แข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และศึกษาสังคมวัฒนธรรมประเทศอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ระดับการแข่งขัน

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 – 3)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – 6)

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 กันยายน 2560
 • วันแข่งขัน (ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ)
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560
 • ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ www.sac.or.th

ขั้นตอนการสมัคร
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ (บัตรประจำตัวนักเรียน) มาที่

 • กลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  20 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 • หรือ อีเมล์ sacanthro.pr@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
นางสาวกนกเรขา นิลนนท์ 0-2880-9429 ต่อ 3834

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
01 Sep 2017 10:00 to 20 Sep 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.