^ Back to Top

ประกวด NTV Smart Kids

ประกวด NTV Smart Kids

โรงพยาบาลนนทเวช ขอเชิญน้องๆ สมัครเช้าร่วมการประกวด NTV Smart Kids ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และของรางวัลมากมาย

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ผู้เข้าประกวด
1. อายุระหว่าง 4 - 6 ปี (เกิด 1 ก.ย. 2554 – 31 ส.ค. 2556)
2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ กล้าแสดงออก
3. หนูน้อยแสดงความสามารถ 1 ชุด ไม่เกิน 3 นาที

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความสมบูรณ์ของร่างกาย 10 คะแนน
2. บุคลิกภาพ การแต่งกาย 10 คะแนน
3. ความสวยงามโดยรวม 10 คะแนน
4. ความสามารถพิเศษ มีความมั่นใจ 10 คะแนน

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2560
  • กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ แนบรูปถ่ายขนาดใดก็ได้ (เขียนชื่อเล่นกำกับด้านหลัง) จำนวน 1 ใบ พร้อมสำเนาสูติบัตร 1 ใบ
  • สมัครด้วยตนเอง สามารถส่งใบสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลนนทเวช ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
  • ส่งใบสมัครทาง E-mail ได้ที่ amonrat.s@nonthavej.co.th, nareesa.t@nonthavej.co.th (ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5MB) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.nonthavej.co.th/NTV-Smart-Kids.php
  • ผู้สมัครจะได้รับการโทรยืนยันสถานะการสมัครภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากท่านส่งใบสมัคร (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประกวด ได้ที่ www.nonthavej.co.th หรือ www.facebook.com/nonthavej วันที่ 31 สิงหาคม 2560
 • ประกวดในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โถงด้านหน้าโรงพยาบาลนนทเวช

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หรือเคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์
 • โทรศัพท์ : 0-2596-7888 ต่อ 2568, 2507

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอมรรัต์ สินสวัสดิ์

Total Prize Money: 
10,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
24 Aug 2017 09:00 to 30 Aug 2017 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.