^ Back to Top

ประกวดแผนงานพัฒนาชุมชน "KFC Community Hero 2017"

ประกวดแผนงานพัฒนาชุมชน "KFC Community Hero 2017"

KFC ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนงานพัฒนาชุมชน "KFC Community Hero 2017" ชิงทุนการศึกษา พร้อม Gift Voucher รับประทาน KFC ฟรี

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้รู้จักตนเอง เคารพตัวตนที่แท้จริงและค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตนเอง
 • สร้างเสริมทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการบริหารจัดการ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อนำมาทำประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
 • เพื่อสร้างจิตสาธารณะในกลุ่มนิสิต นักศึกษา ให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของ การมีส่วนร่วมในการทำงานสร้างสรรค์และตอบแทนสังคม และผลักดันให้เกิดการริเริ่มเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น
 • เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับผิดชอบด้านสังคมและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในท้องถิ่นของเคเอฟซีให้เป็นที่รู้จัก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 17-25 ปี กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ภายในประเทศ
 • สมาชิกในทีมตั้งแต่ 2-4 คน ไม่จำกัดสาขา คณะและสถาบัน ในแต่ละทีมสามารถคละสมาชิกจากต่างคณะและต่างสถาบันได้
 • สมาชิกในทีมจะต้องไม่เป็นสมาชิกของทีมอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน
 • 1 ทีม ส่งได้เพียง 1 ผลงาน

กำหนดการ

 • Road Show ทั่วประเทศ
  • กรุงเทพมหานคร 21 ส.ค. 2560
  • เชียงใหม่ 25 ส.ค. 2560
  • ขอนแก่น 30 ส.ค. 2560
  • สงขลา 4 ก.ย. 2560
 • เปิดรับสมัคร และสิ้นสุดรับผลงาน วันนี้ - 12 กันยายน 2560
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 30 ทีม 15 กันยายน 2560 ผ่าน Facebook KFC Community Hero
 • ผู้เข้ารอบ 30 ทีม นำเสนอผลงาน เพื่อรับเงินสนับสนุน 28 กันยายน 2560 - 29 กันยายน 2560
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีม 2 ตุลาคม 2560 ผ่าน Facebook KFC Community Hero
 • KFC Community Hero Camp7 ตุลาคม 2560 - 9 ตุลาคม 2560
 • ทำแผนงานให้เกิดขึ้นจริง ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ทำแผนงานที่เสนอให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ 9 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560
 • นำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย นำเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการ พร้อมรับฟังประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และร่วมงานแถลงข่าว *การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด14 ธันวาคม 2560

รางวัลสำหรับการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
  • เกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล
  • ทุนการศึกษา 150,000 บาท* สำหรับทีมนิสิตนักศึกษา
  • Gift Voucher รับประทาน KFC ฟรี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี มูลค่า 10,000 บาทต่อทีม**
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
  • เกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล
  • ทุนการศึกษา 100,000 บาท* สำหรับทีมนิสิตนักศึกษา
  • Gift Voucher รับประทาน KFC ฟรี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี มูลค่า 10,000 บาทต่อทีม**
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
  • เกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล
  • ทุนการศึกษา 50,000 บาท* สำหรับทีมนิสิตนักศึกษา
  • Gift Voucher รับประทาน KFC ฟรี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี มูลค่า 10,000 บาทต่อทีม**

ทีมที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัล Popular Vote จากการโหวตวิดีโอคลิปที่เป็นที่ชื่นชอบผ่านเว็บไซต์ www.kfcthailand.com

 • Extra points เพื่อใช้ประกอบการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

หมายเหตุ

 • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศมีโอกาสในการเข้าร่วมฝึกงานกับแผนกการตลาด เคเอฟซี ประเทศไทยหรือโอกาสในการทดลองทำงานที่ร้านเคเอฟซี
 • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาและต่อยอดโครงการในอนาคต
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ทุกทีมที่ผ่านเข้าสู่ 10 ทีมสุดท้ายจะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากเคเอฟซี
 • ทีมที่พลาดรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับ Gift Voucher จากเคเอฟซี ทีมละ 5,000 บาท

*ทีมนิสิตนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล
**ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆ ได้

ติดต่อสอบถาม

 • คุณนันทิช : 086-388-9317
 • คุณศุภรัตน์ : 098-093-5662
 • Marketeer : 02-860-8787
 • www.facebook.com/KFCCommunityHero

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณศุภรัตน์ กองคำ

Deadline: 
21 Aug 2017 10:00 to 12 Sep 2017 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod