^ Back to Top

ประกวด “PIM TEEN TALENT 2017 : ร้อง เล่น เต้น โชว์”

ประกวด “PIM TEEN TALENT 2017 : ร้อง เล่น เต้น โชว์”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พี ไอ เอ็ม) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าเข้าร่วม สมัครเข้าร่วมการประกวด “PIM TEEN TALENT 2017 : ร้อง เล่น เต้น โชว์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกอีกมากมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่สนใจ
  • การแข่งขันมีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทร้อง ประเภทเต้น และประเภทโชว์ หนึ่งในสมาชิกของทีมสามารถลงแข่งขันได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น
  • ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องอยู่โรงเรียน / วิทยาลัย เดียวกัน

กำหนดระยะเวลา

  • รับสมัครวันนี้เป็นต้นไป - วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2560
  • Work Shop ฟรี : วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2560
  • วันแข่งขัน :  วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พี ไอ เอ็ม) ถนนแจ้งวัฒนะ

รางวัลการแข่งขันในแต่ละประเภท

  • รางวัลทีมชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสดมูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสดมูลค่า 7,000 บาท

หมายเหตุ : ผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจะได้รับใบประกาศเกียติคุณทุกท่าน

QR CODE สำหรับสมัครทำการแข่งขัน

ติดต่อสอบถาม
คุณพิชชาภรณ์ นพพวง (พี่นก) โทรศัพท์: 02-855-1352, มือถือ 08-4163-0653

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพิชชาภรณ์ นพพวง / สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
13 Jun 2017 10:00 to 13 Jul 2017 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod