^ Back to Top

ประกวดออกแบบเสื้อยับ คอนเซ็ปต์ “ยับที่เสื้อ ยืดที่ใจ”

ประกวดออกแบบเสื้อยับ คอนเซ็ปต์ “ยับที่เสื้อ ยืดที่ใจ”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อยับ คอนเซ็ปต์ "ยับที่เสื้อ ยืดที่ใจ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการประหยัดอย่างยั่งยืน กับ กฟผ.

โจทย์การสร้างสรรค์ผลงานการประกวด
สร้างสรรค์ผลงานออกแบบการแต่งกาย ด้วยเสื้อที่ไม่ต้องรีด เสื้อที่ยับแต่ใส่แล้วดูดี ในลักษณะชุดกึ่งทางการ ที่สามารถใส่ทำงานและใส่เป็นชุดลำลองได้ สำหรับเพศชายและเพศหญิงอย่างละ 1 ชุด ภายใต้แนวความคิด "ยับที่เสื้อ ยืดที่ใจ"

"เสื้อยับ" คืออะไร
เสื้อยับ คือ เสื้อที่ตั้งใจทำให้เกิดรอยยับด้วยกระบวนการออกแบบตัดเย็บ มีดีไซน์และสไตล์ที่โดดเด่น ทันสมัย สามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาสในชีวิตประจำวัน รวมถึงเกิดความภาคภูมิใจเมื่อสวมใส่ เพราะเป็นเสื้อที่มีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน :ซึ่งมาจากการที่ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการรีด

กติกาการประกวด

 • ต้องเป็น นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่นๆ ไม่จำกัดอายุ - เพศ และสนใจงานด้านออกแบบการแต่งกายด้วยเสื้อยับ จำนวน 1 - 3 คน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นรูปแบบไฟล์ภาพ .jpg หรือ .png เท่านั้น โดยต้องจัดส่งผลงานออกแบบการแต่งกายด้วยเสื้อยับ จำนวน 2 ชุด (ชาย 1 ชุด หญิง 1 ชุด) พร้อมข้อมูล Inspiration board, Sketching, Material ที่ใช้ในการจัดทำชุด
 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560

เงื่อนไขและกติกาของผลงาน

 • ผลงานการออกแบบ ต้องสร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากสมาชิกในทีมที่สมัคร
 • ห้ามลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน
 • ผลงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ผลงานให้เป็นสิขลิทธิ์ของ กฟผ.
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

กำหนดการประกวด

 • เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560
 • ประกาศผลการคัดเลือก 10 ผลงาน ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
 • ผลงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ต้องจัดทำผลงานที่ออกแบบ ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2560
 • คณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วม Coaching 10 ผลงาน ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
 • เปิดโหวตผลงาน (รางวัล Popular Vote) ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560
 • พิธีประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ และมอบรางวัล ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : ผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ผลงาน จะต้องดำเนินการ ดังนี้
1. ผลิตชิ้นงานที่ออกแบบ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ และใช้สำหรับเดินแบบแฟชั่นโชว์ในพิธีประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ และมอบรางวัล
2. ถ่ายภาพผลงานที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งมาที่ Inbox ของ Facebook : ประกวดออกแบบเสื้อยับ กฟผ. ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เพื่อนำมาประชาสัมพันธ์ผลงาน และผลงานที่มียอดไลค์สูงสุดจะได้รับรางวัล Popular Vote

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสวยงาม (Creativity) 40 คะแนน
 • ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ (Design Thinking) 30 คะแนน
 • การนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (Application) 20 คะแนน
 • การตอบสนองกลุ่มผู้ใช้ได้หลากหลาย (Universal Design) 10 คะแนน

หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัล Popular Vote ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

หมายเหตุ : ผลงานออกแบบเสื้อยับที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนมูลค่า 5,000 บาท โดยต้องนำไอเดียที่ออกแบบมาผลิตจริง เพื่อใช้เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศในรูปแบบแฟชั่นโชว์

ติดต่อสอบถาม

 • 0-2248-2000 ต่อ 166 / 089-8933419 (ในเวลาทำการ 9.00-17.00น.)
 • Facebook : ประกวดออกแบบเสื้อยับ กฟผ.
Total Prize Money: 
150,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
08 Jun 2017 09:00 to 30 Jun 2017 17:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod