^ Back to Top

ประกวด “River Plaza Cover Dance Contest 2017”

ประกวด “River Plaza Cover Dance Contest 2017”

ศูนย์การค้า ริเวอร์ พลาซ่า แอนด์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ นนทบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวด “River Plaza Cover Dance Contest 2017” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1. นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนผู้สนใจในการเต้น โคฟเวอร์ แดนซ์ (Cover Dance)
2. รับสมัครบุคคลทั่วไป อายุ13 - 25 ปี สมาชิกในทีม 2- 12 คน (ไม่จํากัดเพศ) ผู้เข้าสมัครต้องสังกัดทีมเพียง 1 ทีมเท่านั้น
3. ผู้สมัครต้อง กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ส่งพร้อมหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

กติกา และ ข้อปฏิบัติ
1. ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัว ตามวัน/เวลา ที่กำหนด เพื่อจับลำดับขึ้นแสดงโชว์
2. ผู้เข้าประกวดต้องนําแผ่น CD เพลงในรูปแบบ Audio CD มาใช้ในการประกวดเท่านั้น
3. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้เพลงโชว์ จากไทย , ญี่ปุ่น , เกาหลี หรือเพลงสากล หรือ เพลงที่นำมามิกซ์กันเพื่อใช้ในการแข่งขัน โดยระยะเวลาของเพลงที่ใช้ในประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน 7-10 นาที
4. ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องแต่งกาย และใช้ท่าเต้นควรมีความเหมาะสม ไม่ล่อแหลม
5. สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงได้ (ควรคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก) ต้องเตรียมมาเอง
6. สําหรับทีมที่เข้ารอบในกรณีที่ไม่สามารถมาแข่งขันในวันที่กำหนดได้ กรุณาโทรแจ้งกับทีมงานการจัดแข่งขันก่อน ล่วงหน้า 3 วัน หากไม่แจ้งให้ทราบจะทำการตัดสิทธิ์ในทันที
7. การตัดสินของท่านคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ในการประกวดในทุกรอบ
8. ในวันประกาศผู้เข้ารอบและประกาศผลผู้ชนะเลิศ หากทีมใดไม่อยูถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี

การพิจารณาให้คะแนน รวมคะแนนในการตัดสิน 100 คะแนน
1. การตรงต่อเวลา(เริ่มตั้งแต่การลงทะเบียน จนถึงการออดิชั่นเสร็จสิ้น) 15 คะแนน
2. ความสามารถในการเต้น/ความเป็น Team Work 30 คะแนน
3. การสื่ออารมณ์ และ การสร้างบรรยากาศ 20 คะแนน
4. การแต่งกาย และ อุปกรณ์ประกอบการแสดง 20 คะแนน
5. ความคิดสร้างสรรค์ 15 คะแนน
หมายเหตุ
ทางผู้จัดการประกวด ขอสงวนสิทธิในการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานในการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / นักเรียน ผู้เข้าแข่งขันทุกคน คนละ 1 ฉบับ
2. เพลงในรูปแบบ Audio CD จํานวน 1 แผ่น
3. รูปถ่ายทีมชุดที่ใช้แข่งขัน ขนาด 10 X 14 ซม. (POSTCARD) จํานวน 1 รูป

กำหนดระยะเวลา

  • เปิดรับสมัคร วันนี้ – 30 มิถุนายน 2560
  • วันที่จัดการประกวด 29 กรกฎาคม 2560

รางวัลในการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
หมายเหตุ
มูลค่าของรางวัล ยังไม่รวมของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม

  • ฤทัยทิพย์ ยมสังข์ (หนู) 089203-8966
  • ID LINE: rhuthaitipfar

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณฤทัยทิพย์ ยมสังข์

Total Prize Money: 
20,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
08 Jun 2017 10:00 to 30 Jun 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.