^ Back to Top

ประกวด Japan Youth Ambassadors : JYA2017

ประกวด Japan Youth Ambassadors : JYA2017

JAPAN EXPO IN THAILAND ร่วมกับ เมือง Kita Kyushu ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด Japan Youth Ambassadors : JYA2017 ชิงทุนสนับสนุนให้นักศึกษาไทยไปใช้ชีวิตร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 • เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 23 ปี (เกิดหลังจากวันที่ 1 เมษายน 1994)
 • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 หรือเทียบเท่า
 • สัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถเข้าร่วมงาน JAPAN EXPO IN THAILAND 2017 ในวันที่ 1 – 3 กันยายน 2017 ได้
 • เดินทางไปญี่ปุ่นภายในเดือน กรกฎาคม 2017 ได้
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

วิธีการสัคร

 • เตรียมเอกสาร
  • ใบสมัคร (ตั้งชื่อไฟล์ : ชื่อจริง(ภาษาอังกฤษ)_application)
  • แผนการท่องเที่ยว : สร้างสรรค์แผนการท่องเที่ยว Kita Kyushu ระยะเวลา 3 วัน ในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์  มีความโดดเด่นน่าสนใจ พร้อมแผนประชาสัมพันธ์ Kita Kyushu (ตั้งชื่อไฟล์ : ชื่อจริง(ภาษาอังกฤษ)_plan)
   • ทำเป็นภาษาไทย
   • ไม่จำกัดรูปแบบกลุ่มเป้าหมาย
  • ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) : ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หรือ Transcript ของมหาวิทยาลัยที่ระบุคะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่น หรือ หนังสือรับรองการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ตั้งชื่อไฟล์ : ชื่อจริง(ภาษาอังกฤษ)_jlpt)
 • กรอกแบบฟอร์พร้อมเอกสารแนบที่ jeducation.wishpond.com/jya2017

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร 1 - 23 มิถุนายน 2017
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบสัมภาษณ์ 27 มิถุนายน 2017 ประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์ และ Facebook Fanpage JYA
 • สัมภาษณ์ 30 มิถุนายน 2017
 • ประกาศผลผู้ได้เป็นตัวแทน3 กรกฎาคม 2017 ประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์ และ Facebook Fanpage JYA
 • วันเดินทาง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ติดต่อสอบถาม
โทร 02-267-7726

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Jeducation

File attachments: 
Deadline: 
01 Jun 2017 10:00 to 23 Jun 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.