^ Back to Top

ประกวดออกแบบ “สวนลอยน้ำ” (FLOATING GARDEN)

ประกวดออกแบบ “สวนลอยน้ำ” (FLOATING GARDEN)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “สวนลอยน้ำ” (FLOATING GARDEN) ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึก

วัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2560 เป็นการผนวกเอาแนวคิดเรื่องสวนสาธารณะขนาดเล็ก พื้นที่ค้าขาย และพื้นที่จัดกิจกรรมร่วมสมัยเข้าไปในโครงการ ถือเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการค้าขายทางน้ำ ซึ่งเคยมีมาแต่อดีต เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเมืองในรูปแบบใหม่ ทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาภายใต้สภาวการณ์โลกปัจจุบัน ที่มีความเสี่ยงต่ออุทกภัย อยู่เป็นประจำ ซึ่งโครงการนี้จะไม่ผูกติดกับพื้นที่ริมน้ำพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายและปรับเปลี่ยนได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโครงการที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมสมัย ผ่านงานสถาปัตยกรรมเคลื่อนที่ได้ ที่เรียกว่า “สวนลอยน้ำ”เพื่อตอบโจทย์ให้กับสังคมร่วมสมัยได้อย่างยั่งยืน

ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
สวนและสถาปัตยกรรมลอยน้ ที่สามารถเคลื่อนย้ายและปรับเปลี่ยนได้

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยสามารถทำงานเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งผลงานเข้าประกวด
1. เป็นสวนและสถาปัตยกรรมที่ลอยอยู่ในแม่น้ำ เคลื่อนย้ายได้ ปรับเปลี่ยนได้
2. พื้นที่ใช้สอยประกอบด้วย

 • พื้นที่สวนสาธารณะขนาดเล็ก
 • พื้นที่ร้านค้า
 • พื้นที่จัดกิจกรรมร่วมสมัย

3. พื้นที่โดยรวมไม่เกิน 1,500 ตารางเมตรโดยอาจอยู่ในฐานเดียวกัน หรือแยกฐานออกเป็นหลายส่วนก็ได้
4. นำเสนอแนวความคิด, แผนผัง และทัศนียภาพ หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
5. ทำลงบนกระดาษแข็ง ขนาด A1 จำนวน 2 แผ่นพร้อมส่งไฟล์ต้นฉบับ A1 ในรูปแบบ JPEG หรือ TIFF เป็น CD หรือ DVD จำนวน 2 ชุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 45,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึก
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึก
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึก
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึก
 • รางวัล Popular vote จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึก

หมายเหตุ
รางวัล Popular vote ใช้ไฟล์จากผู้เข้าประกวด ประชาสัมพันธ์ทาง facebook : King Rama III Day โดยตัดสินจากจำนวนการกด “ถูกใจ” ที่มากที่สุด ภายในเวลา 16.30 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

กำหนดการ

 • ส่งผลงานด้วยตัวเอง : ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2560
 • สถานที่ส่งผลงาน :
  งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 • การตัดสินผลงาน : วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
 • ประกาศผลการตัดสินรางวัล : วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยดูผลการตัดสินได้ทาง www.su.ac.th และ Facebook : King Rama III Day
 • มอบรางวัล : มอบรางวัลในพิธีเปิดงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2560 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ท้องพระโรง วังท่าพระ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
 • แสดงผลงาน : จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่ผ่านการคัดเลือกระหว่างวันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2560 ณ ท้องพระโรง วังท่าพระ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม

 • งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 • โทร 0 2849 7538, 0 2849 7564
 • โทรสาร 0 2849 7563
 • E-mail: su-pr@su.ac.th
Deadline: 
11 Jul 2017 10:00 to 17 Jul 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.