^ Back to Top

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 : 8th UOB Painting of the Year

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 : 8th UOB Painting of the Year

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 : 8thUOB Painting of the Year ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสในได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความตระหนักรู้และแสดงความชื่นชมต่อเหล่าศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในภูมิภาคอาเซียน

อายุผู้สมัคร
ไม่จำกัด

รูปแบบของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ผลงานจิตรกรรมสองมิติที่สร้างสรรค์จากเทคนิคใดก็ได้ เช่น สีอะคริลิค สีบาติก พู่กันจีน เครยอน หมึก สื่อผสม สีน้ำมัน สีน้ำ หรือสื่อประเภทอื่น
 • ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการตัดแปะ (collages) สร้างลายนูน (two-dimensional embossed paintings) และภาพวาดแบบสามมิติ (three-dimensional paintings) ได้ แต่จะต้องมีความหนาจากพื้นผิวไม่เกิน 5 ซม.
 • ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดจะใส่กรอบหรือไม่ใส่กรอบก็ได้ โดยมีขนาดความสูงและความกว้าง (รวมกรอบรูป – ถ้ามี) ต้องไม่เกินด้านละ 180 ซม.  
 • ไม่มีการกำหนดหัวข้อในการประกวด

เกณฑ์การประกวดประเภทศิลปินอาชีพ
สำหรับศิลปินผู้มีประสบการณ์หรือมีผลงานเป็น portfolio ต้องเคยจัดแสดงผลงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (ยกเว้นการจัดแสดงผลงานเพื่อจบการศึกษา) หรือมีหอศิลป์หรือแกลเลอรี่ส่งเป็นตัวแทนเข้าประกวด หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เป็นที่ยอมรับ (ยกเว้นการประกวดในสถานศึกษา)

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงาน : ศิลปินที่พำนักอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2560 ได้ โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัครระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ จุดรับผลงานแห่งใดแห่งหนึ่งจาก 4 แห่งต่อไปนี้
  • กรุงเทพฯ :  พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติและหอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง
  • เชียงใหม่ : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ขอนแก่น : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สงขลา : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
 • ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับการแจ้งทางโทรศัพท์ภายในวันที่ 28 กันยายน 2560
 • พิธีประกาศและมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะจะมีขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ประเภทและรางวัล

 • ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)
  • รางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year 750,000 บาท
  • รางวัลเหรียญทอง 300,000 บาท
  • รางวัลเหรียญเงิน 240,000 บาท
  • รางวัลเหรียญทองแดง 150,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ UOB Southeast Asian Painting of the Year 10,000 เหรียญสหรัฐ รางวัล ระดับภูมิภาคนี้มอบให้กับเจ้าของผลงานโดดเด่นที่สุดจาก 4 ภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ UOB  Painting of the Year จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย
  • หนึ่งในสี่ชนะเลิศรางวัล UOB Painting of the Year จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน ใช้วิธีการคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่ตัดสินการประกวดจิตรกรรมยูโอบี
 • ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)
  • รางวัล Most Promising Artist of the Year 90,000 บาท
  • รางวัลเหรียญทอง 75,000 บาท
  • รางวัลเหรียญเงิน 45,000 บาท
  • รางวัลเหรียญทองแดง 30,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

 • โทร. 0 2343 4977, 0 2343 4969
 • Email: poy@uob.co.th
 • Website: www.uobpoy.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Arada Supadisai / UOB Group

Deadline: 
15 Sep 2017 08:30 to 17 Sep 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.