^ Back to Top

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน)

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน)

ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน) ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และออกอากาศในรายการ ครูคลับ...คลับของคุณครู

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. นักเรียนระดับประถมศึกษา
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. นักเรียนสังกัดอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.
5. นักเรียนสังกัด กศน.

กติกา
1. เขียนเรียงความความยาวของเนื้อหา 1 หน้า กระดาษ A4 โดย

 • เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือ
 • พิมพ์ส่ง โดยใช้รูปแบบตัวอักษร “Cordia New” ขนาด 14

2. เนื้อหาของผลงาน ต้องแสดงให้เห็นถึง “ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน” “ครูรักเด็กและเด็กรักครู” และ”ความประทับใจที่มีต่อคุณครู”
3. เขียนชื่อหัวข้อเรียงความ “คุณครูที่รัก” กำกับบนหัวกระดาษ
4. เขียนชื่อตนเอง ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองหรือคุณครูที่ปรึกษา บริเวณด้านหลังกระดาษ
5. เรียงความที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีลายเซ็นของครูที่ในโรงเรียนกำกับ
6. ผู้ประกวด 1 ท่าน สามารถเขียนเรียงความเข้าประกวดได้ 1 ผลงานเท่านั้น
หมายเหตุ

 • สำหรับผู้ที่เคยได้รับรางวัลแล้ว สามารถเขียนเข้าประกวดครั้งนี้ได้เช่นกัน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่ได้คัดลอกหรือลอกเลียนแบบจากสื่อใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

เกณฑ์การตัดสิน

 • เนื้อเรื่องเรียงความสื่อตรงตามหัวข้อ “คุณครูที่รัก”
 • ตัวสะกดถูกต้องตามพจนานุกรมไทย

หมายเหตุ
การตัดสินขอสงวนสิทธิ์สำหรับผลงานที่ทำถูกต้องตามกติกาการประกวดเท่านั้น และคำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงาน

 • เขียนชื่อตนเอง ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองหรือคุณครูที่ปรึกษา บริเวณด้านหลังกระดาษ
 • ช่องทางการส่งผลงาน
  • ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มายัง
   ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
   ที่อยู่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส
   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
  • ส่งทางกล่องข้อความ (In Box) Facebook Fanpage ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ www.facebook.com/kidsd.org
  • ส่งทาง E-mail : cepthailand@hotmail.com

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560 (ภายในเวลา 23.59 น. เท่านั้น)
 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทาง Facebook: KidSD.org

ประเภททุนการศึกษา แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 • ระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย 3 รางวัล รวม 5 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย 3 รางวัล รวม 5 รางวัล
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย 3 รางวัล รวม 5 รางวัล

รางวัลทุนการศึกษา                                               

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 3,000 บาท
 •  โรงเรียน / คุณครู และ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และรองชนะเลิศ จะได้รับกรอบรูปพระบรม สาทิสลักษณ์ 3 มิติ พระราชกระแสฯ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมชุดของที่ระลึก
 • สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ทั้งครูและนักเรียนจะได้ ออกอากาศในรายการ ครูคลับ...คลับของคุณครู ออกอากาศทุกวันทางช่องทรูปลูกปัญญา

ติดต่อสอบถาม
โทร 02-2820104 ต่อ 128 ทุกวัน/เวลา ทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สุภาพันธ์ กระจ่างสุวรรณ / ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 May 2017 10:00 to 31 Jul 2017 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.