^ Back to Top

ประกวดภาพระบายสี Sofia the First

ประกวดภาพระบายสี Sofia the First

Nation Kids ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพระบายสี Sofia the First ชิงทุนการศึกษา และของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

กติกาการร่วมประกวด

 • ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (หากไม่สามารถส่งของรางวัลได้ ทางบริษัทฯ จะเลือกผลงานอื่นมาแทน)
 • ส่งผลงานมาที่
  ตู้ปณ. 152 บางนา กรุงเทพฯ 10260
  วงเล็บมุมซองว่า (ประกวดภาพระบายสี)

หมายเหตุ
ภาพประกวดระบายสีมีจำหน่ายพร้อมสมุดภาพระบายสีโซเฟียเริงร่า มีวางจำหน่ายเฉพาะในร้าน 7-11 เท่านั้น

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2560
 • ประกาศผล 28 เมษายน 2560

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0-2338-3737
 • https://www.facebook.com/NationKids

Total Prize Money: 
150,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
13 Mar 2017 10:00 to 31 Mar 2017 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod