^ Back to Top

ประกวดแนวคิดในโครงการ "Young Technopreneur : เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปีที่ 6"

ประกวดแนวคิดในโครงการ "Young Technopreneur : เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปีที่ 6"

กลุ่มบริษัทสามารถ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดในโครงการ "Young Technopreneur  2017 : เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปีที่ 6" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมทริปดูงานเทคโนโลยีในต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยการต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อม มีแนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อผลักดันสู่ธุรกิจที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม
 • เพื่อเฟ้นหา "สุดยอดนักคิด นักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ" เข้ารับรางวัล Samart Innovation Award 2017
 • มีความมุ่งมั่น ที่จะต่อยอดไป เป็นเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยี

กลุ่มเป้าหมาย

 • โอกาสเปิดกว้าง สำหรับ...
  • คนรุ่นใหม่ อายุ 20-35 ปี
  • ไม่จำกัดระดับการศึกษา
  • จำนวนสมาชิก 1 ทีม ไม่เกิน 4 คน
 • ตรวจเช็คความพร้อมกันก่อน กับ คุณสมบัติที่ต้องมี ...
  • มีความพร้อม ทั้งไอเดียสร้างสรรค์ และแนวทางความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ สอดคล้องกับทิศทางการตลาด และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
  • มีความมุ่งมั่น ที่จะต่อยอดไป เป็นเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยี

หัวข้อการประกวด
เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่จะนำพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่โมเดล "ไทยแลนด์ 4.0" จึงได้นำ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย มาเป็นหัวข้อประเภทการประกวด ดังนี้

 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics, Smart Logistic, Smart Energy)
 4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆ (Digital, Internet of Things ,Fintech, Ecommerce, Education Technology )
 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services ,Life style, Tourism)

ขั้นตอนการสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ : www.samartsia.com และ www.nstda.or.th/bic
  • กรอกใบสมัคร online
  • รอการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
 • สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์
  • ร่างโครงการ (Proposal) ธุรกิจที่จะนำเข้าร่วมโครงการ และแผนธุรกิจ (ถ้ามี)
  • เตรียมข้อมูลนำเสนอ (Presentation) แนวคิดของผลิตภัณฑ์ และแนวคิดการทำธุรกิจ
  • หลักฐานต่างๆ ดังนี้
   • สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   • สำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   • รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว

รางวัล (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด)

 • รางวัล ... สุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ Samart Innovation Awards 2017
  • รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 200,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มูลค่า 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มูลค่า 50,000 บาท
  • Popular Vote มูลค่า 10,000 บาท
 • ทุนพัฒนาผลงาน
  • ทุนเถ้าแก่น้อนเทคโนโลยี ทุนละ 30,000 บาท
   (สำหรับผลงานที่มีคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 4-20 ในรอบสุดท้าย)
 • เปิดโลกประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ...
  • ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต่างประเทศสำหรับผลงานที่รางวัลที่ 1-3 (ทีมละ 2 คน)

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • โทรศัพท์: 02-502-6522
  • Email : samart.sia@gmail.com
 • ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • โทรศัพท์: 02-583-9992 ต่อ 1508, 1510
  • Email : nstda.tkn@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Wanna Thaworn

Contest Type: 
Total Prize Money: 
1,000,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
09 Mar 2017 10:00 to 31 Mar 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.