^ Back to Top

ประกวดวาดภาพเชิงสร้างสรร "I AM ORIGINAL 2 by PIGMA MICRON" หัวข้อ "เส้นเล่าเรื่อง จินตนาการผ่านปากกาสู่ลายเส้น"

ประกวดวาดภาพเชิงสร้างสรรค์ "I AM ORIGINAL 2 by PIGMA MICRON" หัวข้อ "เส้นเล่าเรื่อง จินตนาการผ่านปากกาสู่ลายเส้น"

บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเชิงสร้างสรรค์ "I AM ORIGINAL 2 by PIGMA MICRON" หัวข้อ "เส้นเล่าเรื่อง จินตนาการผ่านปากกาสู่ลายเส้น" ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 180,000 บาท

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า)
  • อายุไม่เกิน 25 ปี

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2560

ติดต่อสอบถาม

  • โทร 080-596-3338, 097-264-9546
  • www.facebook.com/SakuraProductThailand
Total Prize Money: 
180,000 Baht
Deadline: 
28 Feb 2017 10:00 to 31 May 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.