^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด” ในโครงการ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

วิธีการสมัคร (สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง)
1. ผู้เข้าประกวดสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/d4dTSyAnBQZAZu8A3
2. ผู้เข้าประกวดสามารถสแกน QR Code โครงการ และกรอกใบสมัครข้อมูลให้ครบถ้วน
3. ผู้เข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.pim.ac.th หรือตามเว็บไซต์ที่ทางทีมงานประชาสัมพันธ์ และส่งใบสมัครมาที่อีเมล : phitchapornnop@pim.ac.th

กติกาการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพระบายสีที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก 1 ใน 9 บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้แก่ ยิ้มสู้, ใกล้รุ่ง, สายฝน, เมนูไข่, แผ่นดินของเรา, ความฝันอันสูงสุด, Oh I say, Still on my mind และ Love at Sundown ภายในเวลา 3 ชั่วโมง
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง โดยสามารถเลือกใช้สี และเทคนิคการวาดภาพได้อย่างอิสระ ทางทีมงานจะจัดเตรียมกระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ ขนาด A3 ไว้ให้
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องระบุชื่อเพลง ตั้งชื่อภาพ และเขียนคำบรรยายบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพ 3 บรรทัด ลงบนกระดาษที่ทางทีมงานเตรียมไว้ให้
 • ผู้เข้าประกวดสามารถนำส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้นเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการประกวด
 • ผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ และไม่เคยมีการเผยแพร่มาก่อน
 • วิธีการและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้เข้าประกวดแต่งกายในชุดนักเรียนเท่านั้น
 • ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 09.00 น. หากไม่มาในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

เกณฑ์การตัดสิน

 • เทคนิคการใช้สี องค์ประกอบศิลป์ และความคิดสร้างสรรค์
 • ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กำหนด
 • ชื่อภาพและคําบรรยายใต้ภาพ

กำหนดระยะเวลา

 • วันเปิดการรับสมัคร : 15 พฤศจิกายน  2559
 • วันหมดเขตการรับสมัคร : 13 มกราคม  2560
 • วันการประกวด : 22 มกราคม 2560

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02 837 1352 , 02 837 1350
 • กำลังแสดง QR code_Event1_Ver.TH.png

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพิชชาภรณ์ นพพวง / สำนักสื่อสารองค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

File attachments: 
Deadline: 
15 Nov 2016 10:00 to 13 Jan 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.