^ Back to Top

แข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 “Chaiyaphum Robot Contest 2016”

แข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 “Chaiyaphum Robot Contest 2016”

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ขอเรียนเชิญโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 “Chaiyaphum Robot Contest 2016” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทการแข่งขัน

 • หุ่นยนต์อัตโนมัติ
  • ระดับชั้นประถมศึกษา (หุ่นยนต์กู้ภัย) Rescue Line ใช้หุ่นยนต์ทีมละ 1 ตัว
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (หุ่นยนต์กู้ภัย) Rescue Line ใช้หุ่นยนต์ทีมละ 1 ตัว
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หุ่นยนต์กู้ภัย) Rescue Line ใช้หุ่นยนต์ทีมละ 1 ตัว
 • หุ่นยนต์บังคับมือ
  • ระดับชั้นประถมศึกษา (หุ่นยนต์หนอนวิ่งเร็ว ปั่นพลังงานด้วยมือ) Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ใช้หุ่นยนต์ทีมละ 1 ตัว
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (หุ่นยนต์ไตรกีฬา ปั่นพลังงานด้วยมือ) Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ใช้หุ่นยนต์ทีมละ 3 ตัว
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์) Planet Exploration Competition ใช้หุ่นยนต์ทีมละ 1 ตัว

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
 • แข่งขันระหว่าง วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สพม.๓๐

รางวัลการแข่งขัน

 • 1. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
  • ระดับประถมศึกษา
   • ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จำนวน 1 ถ้วยรางวัล
   • โล่รางวัล “เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จำนวน 2 รางวัล
   • โล่รางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ” (ที่4-8) จำนวน 5 รางวัล
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   • ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จำนวน 1 ถ้วยรางวัล
   • โล่รางวัล “เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จำนวน 2 รางวัล
   • โล่รางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ” (ที่4-8) จำนวน 5 รางวัล
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จำนวน 1 ถ้วยรางวัล
   • โล่รางวัล “เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จำนวน 2 รางวัล
   • โล่รางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ” (ที่4-8) จำนวน 5 รางวัล
 • การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
  • ระดับประถมศึกษา
   • ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จำนวน 1 ถ้วยรางวัล
   • โล่รางวัล “เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จำนวน 2 รางวัล
   • โล่รางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ” (ที่4-8) จำนวน 5 รางวัล
  • ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
   • ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จำนวน 1 ถ้วยรางวัล
   • โล่รางวัล “เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จำนวน 2 รางวัล
   • โล่รางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ” (ที่4-8) จำนวน 5 รางวัล
  • ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
   • ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จำนวน 1 ถ้วยรางวัล
   • โล่รางวัล “เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” จำนวน 2 รางวัล
   • โล่รางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ” (ที่4-8) จำนวน 5 รางวัล

ค่าลงทะเบียนการแข่งขัน และการสมัคร
1. การแข่งขันหุ่นยนต์กำหนดให้มีผู้แข่งขันได้ทีมละไม่เกิน 3 คน ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน มีค่าลงทะเบียนการแข่งขันทีมละ 600 บาท
2. ค่าลงทะเบียนใช้เป็นค่าดำเนินการ
3. แต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้ไม่จำกัดจำนวนทีม นักเรียนแต่ละคนสามารถสมัครเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ได้มากกว่า 1 รายการ แต่ต้องชำระค่าสมัครเพิ่มตามรายการที่ลงแข่งขัน
4. ให้ส่งใบสมัครและสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกันทาง e-mail , ระบบออนไลน์ หรือ โทรสาร ตามที่กำหนด
5. กำหนดการรับสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สมัครได้ทาง

 • ออนไลน์website http://www.cb.ac.th
 • E-mail :: Robot2016@cb.ac.th
 • ส่งใบสมัครทางโทรสาร 044 - 811062

โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหฤทัย หมายเลขบัญชี 342-0-35030-9

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวสันต์ เสี้ยมแหลม

Deadline: 
18 Nov 2016 10:00 to 30 Nov 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.