^ Back to Top

(เลื่อน) ประกวด Miss Young ASEAN Bangkok 2016 : เทพีกรุงเทพมหานครอาเซียน 2559

ประกวด Miss Young ASEAN Bangkok 2016

เลื่อนการประกวด สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนหญิง สมัครเข้าร่วมการประกวด Miss Young ASEAN Bangkok 2016 (เทพีกรุงเทพมหานครอาเซียน 2559) ชิงรางวัลมงกุฎ สายสะพาย โล่เกียรติยศ เงินสดและของขวัญมากมาย รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน มีพื้นที่แสดงออกซึ่งความสามารถในทางที่เหมาะสม
 • เพื่อแลกเปลี่ยนรู้วัฒนธรรม ประเพณี สำนึกพลเมือง และการมีจิตอาสา
 • เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่เด็ก และเยาวชนในการเข้าสู่วงการบันเทิง และมีความพร้อมให้การต้อนรับเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน

คุณสมบัติ
นักเรียน/นักศึกษาหญิง อายุระหว่าง 15 - 24 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 12 พ.ย.34 - 19 พ.ย. 44)

การส่งใบสมัคร

 • ส่งทางไปรษณีย์ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม
  เลขที่ 109/217 หมู่บ้านพิศาล ซอยบางขุนเทียน 14
  ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
  กรุงเทพมหานคร 10150
 • ส่งทางอีเมล์ สแกนเอกสารทั้งหมดพร้อมไฟล์รูปถ่าย ส่งมาที่ successthai1@gmail.com
 • ส่งด้วยตนเอง เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 การรับสมัคร ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิม
 • ประกวดรอบคัดเลือก (ออดิชั่น) เสาร์ 12 พฤศจิกายน 2559 
 • ประกวดรอบชิงชนะเลิศ เสาร์ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
 • การประกวดขอเลื่อนไปจัดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560 โดย รอบคัดเลือก เวลา 12.00 - 16.00 น. และ รอบชิงชนะเลิศ เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/YoungASEANBangkok

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
04 Oct 2016 10:00 to 31 Oct 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.