^ Back to Top

ประกวด "Fortune Town Wonder Kids Contest 2016"

ประกวด "Fortune Town Wonder Kids Contest 2016"

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 5-13 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "Fortune Town Wonder Kids Contest 2016" ชิงทุนการศึกษา พร้อมมงกุฎเพชร ถ้วยเกียรติยศ คอร์สการเดินแบบ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • เด็กชายหรือหญิง อายุระหว่าง 5 - 13 ปี  (อยู่ในช่วงพ.ศ.เกิดตั้งแต่ปี 2546-2554)
 • กล้าแสดงออก  สมวัย
 • ผู้ประกวดต้องมีผู้ปกครองมาด้วย อย่างน้อย 1 ท่านในวันประกวด
 • สามารถเข้าร่วมการประกวดได้ตามวันเวลาที่กำหนด

กติกาการประกวด
1. เป็นการประกวดประเภทเดี่ยวเท่านั้น
2. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมตุ๊กตาหรือของเล่นตัวโปรดของตนเองเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการเดินแบบ
3. ผู้เข้าประกวดสามารถแต่งกายได้ไม่จำกัดรูปแบบ แต่ต้องไม่เข้าข่ายเปลือย-อนาจาร
4. ผู้เข้าประกวดต้องแสดงความสามารถพิเศษความยาวไม่เกิน 3 นาที (เมื่อเข้าสู่รอบ 15 คน)
5. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมไฟล์เพลงหรือ CD เพลง ที่ใช้ในการแสดงมาด้วยตนเอง (เมื่อเข้าสู่รอบ 15 คน)
6. หากอุปกรณ์ประกอบการเดินแบบตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงความสามารถพิเศษมีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตราย ทางกองประกวดขอสงวนสิทธิ์งดใช้อุปกรณ์นั้นทันที
7. หากการแสดงความสามารถพิเศษมีการนำสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตมาร่วมการแสดง ผู้เข้าประกวดต้องดูแลอย่างใกล้ชิด หากพบว่าสัตว์ที่นำมาร่วมแสดง มีพฤติกรรมที่อาจสร้างความอันตรายต่อผู้อื่น หรือทำให้การประกวดไม่ได้รับความสะดวก ทางกองประกวดขอยุติการแสดงความสามารถพิเศษของผู้เข้าประกวดทันที
8. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องอยู่ร่วมกิจกรรมการประกวดและตัดสินจนแล้วเสร็จ ตั้งแต่เวลา 11.00 ถึง 16.00 น.
9. ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่าย หรือวิดิโอ ของการประกวดในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การค้าฯ ต่อไปในอนาคต

กำหนดระยะเวลา

 • วันเปิดรับสมัคร : สมัครตั้งแต่วันนี้-20 มิถุนายน 2559 เวลา 22.00 น. (ไม่รับสมัครหน้างาน)
 • วันประกวดและตัดสิน : 25 มิถุนายน 2559 ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ลงทะเบียนเวลา 11.00 น.

เกณฑ์การตัดสิน

 • บุคลิกภาพ และความกล้าแสดงออก
 • ความสามารถในการเดินแบบ
 • เครื่องแต่งกาย
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลหญิง
  • รางวัลยอดเยี่ยม : ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชร ถ้วยเกียรติยศ คอร์สการเดินแบบ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน
  • รองอันดับ 1 : ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ คอร์สการเดินแบบ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน
  • รองอันดับ 2 : ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ คอร์สการเดินแบบ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน
  • รองอันดับ 3 : ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ คอร์สการเดินแบบ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน
  • ดีเด่นหญิง 4 : ถ้วยเกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 • รางวัลชาย
  • รางวัลยอดเยี่ยม : ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชร ถ้วยเกียรติยศ คอร์สการเดินแบบ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน
  • รองอันดับ 1 : ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ คอร์สการเดินแบบ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน
  • รองอันดับ 2 : ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ คอร์สการเดินแบบ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน
  • รองอันดับ 3 : ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ คอร์สการเดินแบบ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน
  • ดีเด่นชาย 4 : ถ้วยเกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 • รางวัลพิเศษ
  • Best Costume หญิง : ทุนการศึกษา1,000  บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ 
  • Best Costume ชาย : ทุนการศึกษา1,000  บาทพร้อมสายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ 
  • Best Performance :  จำนวน 5 รางวัล
  • ขวัญใจกรรมการ : จำนวน 10 รางวัล
  • Rising Stars :  จำนวน 10 รางวัล
  • Popular Vote :  ทุนการศึกษา 2,000 บาท  พร้อมสายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ 
  • รอง Popular Vote :  ทุนการศึกษา 1,000 บาท   พร้อม ถ้วยเกียรติยศ 

ติดต่อสอบถาม
แผนกกิจกรรมการตลาด ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณนวรัตน์ โพธิ์งาม / C.P.Land Public Company Limited

Total Prize Money: 
15,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
06 Jun 2016 10:00 to 20 Jun 2016 22:00

Members Online

There are currently 0 users online.