^ Back to Top

ประกวดสร้างคลิปวิดีโอ สโลแกน "Effortless Shopping with Lazada App"

ประกวดสร้างคลิปวิดีโอ สโลแกน "Effortless Shopping with Lazada App"

บริษัท ลาซาด้า จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างคลิปวิดีโอ สโลแกน "Effortless Shopping with Lazada App" ความยาว 1 นาที ในโครงการ Lazada Scholarship 2015 ชิงทุนรางวัลการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมประกาศณียบัตร และศึกษาการทำงานของบริษัท ลาซาด้า จำกัด

กฏและกติกา

 • การผลิตคลิปวีดีโอต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 60 วินาที รวมไตเติ้ล(ถ้ามี) โดยสามารถส่งประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือประกวดแบบทีม(ไม่เกิน 5 คน) ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิตและการตัดต่อ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีสโลแกนของลาซาด้า “Effortless Shopping ช้อปง่ายๆ ช้อป ลาซาด้า” เพื่อให้ผู้ชมได้รู้จักและเข้าใจความหมายของลาซาด้าได้เป็นอย่างดี และมีความน่าสนใจจนสามารถเป็นกระแสที่น่าสนใจในสื่อโซเชี่ยลมีเดียต่างๆได้

วิธีการสมัคร

 • กรอก ชื่อ-นามสกุล ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัยที่ศึกษา ทุกคนในทีม (ถ้าเป็นทีมส่งชื่อทีมมาด้วย) มาที่ แบบฟอร์มนี้ (จะเปิดให้ลงเริ่มลงทะเบียนในวันที่ 17 สิงหาคม 2558)
 • ทางโครงการประกวดจะติดต่อกลับผ่านทางอีเมลล์หรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยันการรับสมัครผู้เข้าประกวด

วิธีการส่งประกวด

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งไฟล์วิดีโอ มาที่ E-mail: scholarship@lazada.co.th หรือส่งไฟล์งานดังกล่าวมาที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ลาซาด้า จำกัด ชั้น 29 อาคารภิรัชทาวเวอร์ 689 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • แจ้งชื่อ-นามสกุล, ภาควิชา, คณะมหาวิทยาลัยที่ศึกษา, ชื่อทีมที่ได้สมัครมาตอนแรก, ชื่อคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด และคำบรรยายแนวคิดในการสร้างสรรค์มาด้วย ถ้าเป็นทีมจะต้องมีชื่อทีมและชื่อสมาชิกภายในทีมไม่เกิน 5 คน

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาที่สามารถส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558
 • เข้าสู่การแข่งขัน Viral Award ในวันที่ 1-31 พฤศจิกายน 2558
 • ประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ผ่านทาง
  • www.lazada.co.th/scholarship
  • www.facebook.com/LazadaThailand

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ Viral Award มูลค่า 50,000 บาท
 • นอกจากนี้ นักศึกษาทุกคนในทีมที่ชนะ ใน 4 รางวัลนี้ยังได้รับ
  • ใบประกาศณียบัตร จากทางบริษัท ลาซาด้า จำกัด
  • มีสิทธิ์เข้าดูและศึกษาการทำงานภายในออฟฟิส ของแผนกต่างๆของบริษัท ลาซาด้า จำกัด ที่เป็น E-commerce ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับการพิจารณาในการเข้าร่วมทำงานกับลาซาด้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการประกวด

 • ผู้จัดการประกวดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินผลงานแต่ละประเภท การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้เป็นอำนาจแต่เพียงผู้เดียวของผู้จัดการประกวดคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินผลงาน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ผิดกฎหมาย ก้าวล่วงในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล และขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม ผู้เข้าประกวดรับรองผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้อง ผู้ส่งผลงานรับรองว่าผลงานของตนไม่ไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาถ้าเกิดความเสียหายจากการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
 • ถ้าพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง ผลงานชิ้นดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ นำไปใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกร้องขอให้จัดส่งไฟล์ต้นฉบับเพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐาน ในการรับรางวัล
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน ผู้จัดมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปแสดงที่ต่างๆ และพิมพ์เผยแพร่ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของวีดีโอ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • ทีมงานผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาได้แต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้ผลิตสื่อสำหรับโครงการนี้ ยินยอมมอบลิขสิทธิ์ในสื่อที่ตนเองเป็นผู้ผลิตให้แก่ลาซาด้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์

สอบถามเพิ่มเติม
scholarship@lazada.co.th

Total Prize Money: 
150,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
16 Sep 2015 10:00 to 31 Oct 2015 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod