^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

โครงการประกวดการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ 2554 สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เชิญชวน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป ประกวดออกแบบสัญลักษณ์บาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ 2554 หัวข้อ Amazing Barcode Design for Food Package ได้ใช้ความรู้ทางด้านศิลปะ การออกแบบ ตลอดจนเทคโนโลยีการพิมพ์บาร์โค้ด มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังได้รับความรู้และประโยชน์ของบาร์โค้ดในระบบมาตรฐานสากล GS1 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานกับภาคธุรกิจต่างๆ ได้อย่างถูกต้อ

ประกวดออกแบบมินิเกม ในเกม “Great King City”

Great King City เป็นเกมออนไลน์ ที่น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ชวน นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทั่วประเทศ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ด้วยการออกแบบมินิเกม แนวคิดของเกมดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดของโครงการในพระราชดำริ ชิงทุนการศึกษา กว่า 130,000 บาท

ระยะเวลาการดำเนินงาน

โครงการประกวดออกแบบลายผ้าชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ ซาติน

ชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ ซาติน จัดงาน “Premier Satin Draw Your Dream Award 2011” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวด เพื่อแจ้งเกิดเป็นดีไซน์เนอร์หน้าใหม่ ชิงเงินรางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณ มูลค่า 130,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร พร้อมโอกาสได้ร่วมงานกับ บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด ผู้ผลิตชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาติน และชุดเครื่องน

ประกวดออกแบบเสื้อยืด รักษ์ประเทศและโลก

ประกวดออกแบบเสื้อยืดรักษ์ประเทศและโลก

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ ขอเชิญน้องๆ ในชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีอายุ 15-18 ปี บริบูรณ์ (ม.4-6 หรือเทียบเท่า) เข้าร่วมประกวดออกแบบเสื้อยืดรักษ์ประเทศและโลก “ให้ความสำ คัญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ กับประเทศและโลกของเรา ในปัจจุบัน” ชิงทุนการศึกษากว่า 1,000,000 บาท เพื่อเข้าศึกษาต่อที่ราฟเฟิลส์ กรุงเทพมหานคร พร้อมรับ iPad2 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

You Can Be A Star 2 ประกวดออกแบบภาพศิลปะ ให้กับ EPICASE

ประกวดออกแบบภาพศิลปะ ให้กับ EPICASE

บริษัท โมโซไทยแลนด์ จำกัด ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม โครงการ YOU CAN BE A STAR ปีที่ 2 เฟ้นหา ศิลปิน นักออกแบบภาพศิลปะ ที่มีพรสวรรค์ให้กับ EPICASE ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเชิญมาร่วมสนุกและแบ่งปันประสบการณ์รวมทั้งผลงานทางด้านศิลปะในชีวิตประจำวันอันแสนพิเศษของคุณ ร่วมกับโครงการ YOU CAN BE A STAR

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 ผลงาน

โครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2011

ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานด้าน Animation and Interactive Design เข้าประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท ในหัวข้อ “Upgrade Your Life : Just Smile” เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาทุกสถาบันทั่วประเทศได้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างอิสระ ภายใต้แนวความคิด “Upgrade Your Life : Just Smile” สามารถตีความหมายและนำเสนอผลงานได้อย่างอิสระไร้ขอบเขต เป็นการแสดงศักยภาพด้านความค

ประกวดผลงานสื่อให้ความรู้ทันตสุขภาพชนิดpop-up และroll-up

เครือข่ายทันตสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานสมุดภาพชนิดป๊อบอัพ หัวข้อ" การทำความสะอาดช่องปากเด็กเล็ก " หรือ ผลงานการออกแบบสื่อชนิด roll-up หัวข้อ"ขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลม กับสุขภาพช่องปาก" ชิง

ประกวด Siam Center & Siam Discovery 100 Designs 2011

Siam Center & Siam Discovery 100 Designs 2011

สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปร่วมออกแบบ และผลิตชิ้นงาน (ไม่จำกัดสาขาในการออกแบบ และผลิตชิ้นงาน) ภายใต้แนวคิด Siam Center & Siam Discovery 100 Designs 2011 “ECO Living” เมื่อ ECO อยู่รอบๆ ตัวคุณ

เกณฑ์การตัดสิน
1.แนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

Young Muse Project โครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม ครั้งที่ 2

Young Muse Project

ถ้าคุณมีฝัน... เราจะปั้นให้เป็นจริง มิวเซียมสยาม ชวนเยาวชน อายุ 18 - 23 ปี มาร่วมแคมป์ “Young Muse Project” วันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2554 มาเสนอความคิดผลิตงานดีดีด้านพิพิธภัณฑ์ ชิงรางวัลพัฒนาผลงานสร้างสรรค์โครงการ 200,000 บาท พร้อมดูงานประเทศสิงค์โปร์

ภายในแคมป์จะพบกับกิจกรรม workshop เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ดูเบื้องหลังการทำงานด้านพิพิธภัณฑ์

Museum Take Away Project II : โครงการพิพิธภัณฑ์ใส่กล่อง ปี 2

ประกวดออกแบบของที​่ระลึกร่วมสมัย Museum Take Away Project II

ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที​่ระลึกร่วมสมัย ไม่เหมือนใคร และมีอัตลักษณ์ไทย กับ Museum Take Away Project II : โครงการพิพิธภัณฑ์ใส่กล่อง ปี 2 ชิงทุนการศึกษารวม 45,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อค้นหาต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม สำหรับเป็นของที่ระลึกเพื่อวางจำหน่ายใน Museum Shop ในอนาคต ในราคาไม่เกิน 200 บาท โดยมีประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.