^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบโลโก้ มูลนิธิ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม

มูลนิธิ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วม ประกวดออกแบบโลโก้ (logo contest) มูลนิธิ ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท หมดเขต 21 มีนาคม 2554

Wacom the 5th Anime Contest 2011

Wacom the 5th Anime Contest

Wacom the 5th Anime Contest 2011 การประกวด Anime ครั้งที่ 5 นี้ ไม่ระบุหัวข้อ ดังนั้นผู้เข้าประกวดสามารถแสดงสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจใน Anime โดยไร้ขีดจำกัด ช่วงเวลาประกวด ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554

หัวข้อการประกวด :
ไม่ระบุ - ทกุประเภทภาพเคลื่อนไหว 2D และ 3D ยกเว้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรุ่นแรงและทางเพศ (ไม่มี fun art ด้วย)

ประกวดออกแบบหอนาฬิกา รู้รักสามัคคี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกัน สร้างหอนาฬิกา รู้รักสามัคคี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 6 เมตร ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมการประกวดการออกแบบหอนาฬิกา

Jamsai Award สนามความคิด...สะกิดไอเดียรัก ครั้งที่ 4

Jamsai Award สนามความคิด...สะกิดไอเดียรัก ครั้งที่ 4

สำนักพิมพ์แจ่มใส เชิญชวนบุคคลทุกคนที่ รักในงานเขียน และออกแบบกับ 3 ประเภทการประกวด ได้แก่ ประกวดการเขียนนิยายรัก, ประกวดวาดภาพประกอบหนังสือ และประกวดออกแบบที่คั่นหนังสือ ที่ให้ทุกคนได้รังสรรค์ความคิดกันอย่างไร้ขอบเขตภายใต้แนวความคิด "เพราะเธอคือความรัก"

Deadline: 
Thu, 2011-06-30 (All day)

โครงการออกแบบคาแรคเตอร์ฮีโร่ เชื้อชาติไทย

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประกวด
โครงการออกแบบคาแรคเตอร์ฮีโร่ เชื้อชาติไทย

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับปวช
2. ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการออกแบบ

Deadline: 
Fri, 2011-02-04 (All day)

ประกวดออกแบบ Mascot

ประกวดออกแบบ Mascot  "สีวูดเทค  สีสัน..สวย..ไม่สิ้นสุด"

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีวูดเทค เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ผ่านงานออกแบบ Mascot ส่งเข้าประกวด เพื่อเป็นเวทีให้นักออกแบบได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์งานออกแบบอย่างไร้ ขีดจำกัด และยังเป็นโอกาสในการพัฒนาผลงานกับทีมงานมืออาชีพ

โจทย์

ประกวดออกแบบงานประติมากรรม โครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ประกวดออกแบบงานประติมากรรม โครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวน ศิลปิน นักศึกษาศิลปะกรรม และบุคคลทั่วไป ประกวดออกแบบงานประติมากรรม เพื่อการเรียนรู้สู่การมีส่วนร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ 4 มิติ กาย ใจ สังคม และปัญญาภายใต้แนวคิด “การเดินทางของความสุข” โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ชิงรางวัล 200,000 บาท

ความเป็นมา

ประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้าแบบรับกระแสไฟด้วยสายส่งจากด้านบน

การประกวดออกแบบรถโดยสารไฟฟ้าแบบรับกระแสไฟด้วยสายส่งจากด้านบน พิเศษ! สมัคร 20 คนแรก รับฟรี Flash Drive

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้รูปลักษณ์และลวดลายการออกแบบภายนอกที่สวยงาม และสะท้อนความเป็นไทยของรถโดยสารไฟฟ้าแบบรับกระแสไฟด้วยสายส่งจากด้านบน (Trolley Bus)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

CASAVIVA DESIGN CONTEST 2010 "URBAN OASIS"

CASAVIVA DESIGN CONTEST 2010 URBAN OASIS

โครงการประกวดออกแบบ ครั้งที่ 4 CASAVIVA DESIGN CONTEST 2010 “ URBAN OASIS ” กลับมาอีกครั้งกับโครงการประกวดออกแบบประจำปีจากนิตยสาร Casaviva พร้อมรางวัลชนะเลิศการเดินทางไปดูงาน

ประกวดออกแบบห้องพัก Hive your life

ประกวดออกแบบห้องพัก Hive your life

แสนสิริ ชวนนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป การแข่งขันประกวดออกแบบห้องพักอาศัยในจินตนาการที่ สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ภายใต้แนวความคิด hive your life เริ่มต้นรับไอเดียตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2553 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 600,000 บาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และรายละเอียดได้ที่
www.sansiri.com/hiveyourlife

Deadline: 
Mon, 2010-12-20 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.