^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดคลิปวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์จี๊ด ไอเดียแจ๋ว”

วิทยาศาสตร์จี๊ด ไอเดียแจ๋ว

Scimath คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ไปจนถึงระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันคลิปวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์จี๊ด ไอเดียแจ๋ว” 

Deadline: 
Fri, 2013-08-16 16:00

ประกวดภาพถ่าย สปอตโทรทัศน์ และสร้างสรรค์บทเพลง หัวข้อ “เมตตา...ปรารถนาดีต่อกัน”

ประกวดภาพถ่าย  สปอตโทรทัศน์ และสร้างสรรค์บทเพลง หัวข้อ “เมตตา...ปรารถนาดีต่อกัน”

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญน้องๆ เยาวชนอายุ 15 - 25 ปี ส่งผลงานภาพถ่าย สปอตโทรทัศน์ และสร้างสรรค์บทเพลง หัวข้อ “เมตตา...ปรารถนาดีต่อกัน” ร่วมประกวดกับโครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทยปี 5 ชิงทุนการศึกษา 400,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 กรกฎาค

Deadline: 
Tue, 2013-07-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง “เยาวชนบนเส้นทางการพัฒนาการเมืองคุณภาพ”

ประกวดภาพยนตร์สั้น เยาวชนบนเส้นทางการพัฒนาการเมืองคุณภาพ

สภาพัฒนาการเมือง เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เยาวชนบนเส้นทางการพัฒนาการเมืองคุณภาพ” เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงาน ของสภาพัฒนาการเมือง (สพม.)  ในอันที่จะพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป

Deadline: 
Mon, 2013-11-25 16:00

ประกวดออกแบบนิตยสาร ชิงทุนการศึกษา และคอร์สเรียนระยะสั้น ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประกวดออกแบบนิตยสาร ชิงทุนการศึกษา และคอร์สเรียนระยะสั้น ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Numéro Thailand ร่วมกับ Siam Center สถานทูตฝรั่งเศส และ สถาบันแนะนำการศึกษาต่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เอกธนา ขอเชิญเข้าร่วม ประกวดออกแบบนิตยสาร ชิงทุนการศึกษาและคอร์สเรียนระยะสั้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมรับประกาศ

Deadline: 
Mon, 2013-07-15 16:00

โครงการประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อ

โครงการประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อ

การประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อ ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล” ผลิตหนังสั้นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิตอล ด้วยวิธีการและเทคนิคที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นสื่อในการให้ความรู้แก่ประชาชน

Deadline: 
Fri, 2013-07-19 16:00

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2013

True Young Producer Award 2013

กลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “change...เปลี่ยนอะไร สังคมไทยถึงน่าอยู่” ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก Dentsu

Deadline: 
Fri, 2013-08-30 17:00

การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-learning ประจำปี 2556

การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-learning ประจำปี 2556

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประกวดสื่อดิจิทัล ประเภท e-learning ชิงถ้

Deadline: 
Sun, 2013-06-30 16:00

ประกวดคลิปวีดีโอ "สร้างจิตสำนึกรู้รักษ์พลังงาน"

โครงการประกวดคลิปวีดีโอ "สร้างจิตสำนึกรู้รักษ์พลังงาน"

การจัดการประกวด วีดีโอคลิป “สร้างจิตสำนึกรักษ์พลังงาน” เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยนำเสนอออกมาในรูปแบบของ วีดีโอคลิป ภายใต้โครงการการ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านศูนย์แสดงเทคโนโลยีพลังงาน (Disp

Deadline: 
Wed, 2013-07-10 16:00

การประกวด KID WITNESS NEWS กับ Panasonic

KID WITNESS NEWS

โอกาสสำคัญสำหรับน้องๆ มัธยมศึกษา เบิกทางสู่เส้นทางนักผลิตสารคดีข่าวมืออาชีพ กับการเฟ้นหาสุดยอดนักผลิตสารคดีข่าวเยาวชน รุ่นที่ 10 Panasonic ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนระดับมัธยมศึกษา ร่วมส่งผลงานคลิปสารคดีเชิงข่าวเข้าประกวดในโครงการ สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผล

Deadline: 
Fri, 2013-08-02 16:00

โครงการประกวดมิวสิควิดีโอเพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1”

ประกวดมิวสิควิดีโอเพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1”

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดมิวสิควิดีโอเพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1” ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 3 ปี 2556 พร้อมทุนกา

Deadline: 
Fri, 2013-07-12 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.