^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดมัลติมีเดีย "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว"

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เชิญชวน นักเรียนนักศึกษา บุคคลทั่วไป ประกวดมัลติมีเดีย "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" โดยออกแบบมัลติมีเดีย และแอนิเมชั่น ไม่จำกัดเทคนิค ต้องมีภาพเคลื่อนไหวและเสียง ความยาว 1-3 น

Deadline: 
Sat, 2012-06-30 16:00

การประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดการประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน โดยส่งเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีมโรงเรียน ภายใต้โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงานระดับประถมและมัธยมศึกษา เพื่อให้คุณครูประจำการพัฒนา และจัดทำสื่อการเร

Deadline: 
Sat, 2012-06-30 16:00

ประกวดวีดีโอคลิปโดนใจรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก หัวข้อ เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย

วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเข้าร่วมประกวดผลิตคลิปโดนใจไข้เลือดออก หัวข้อ "เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย" เนื

Deadline: 
Tue, 2012-07-10 16:00

ประกวดสื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวน นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจ "ประกวดสื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของรายวิชาศึกษาทั่วไป" ใช้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธ

Deadline: 
Fri, 2012-07-06 16:00

โครงการประกวดผลิตมิวสิควิดีโอเพลง ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประกวดผลิตมิวสิควิดีโอเพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1” ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2

ดาววน์โหลด : กติกา + ใบสมัคร

Deadline: 
Fri, 2012-07-13 16:00

ประกวดสื่อรณรงค์เรื่องความปลอดในการทำงาน - โปสเตอร์ คลิปวิดีโอ และแต่งนิทาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ประกวดสื่อรณรงค์เรื่องความปลอดในการทำงาน ประกอบด้วย โปสเตอร์ คลิปวิดีโอ และแต่งนิทาน เนื่องในงานสัปดาห์แห่งความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่และใบเกียรติบัตร จากนายกรัฐมนตรี

ดาวน์โหลด : กติกา

Deadline: 
Sun, 2012-06-10 16:00

ประกวดมิวสิควิดีโอ เพลง จี๊ดใจ (ต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์)

ประกวดมิวสิควิดีโอ เพลง จี๊ดใจ (ต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์)

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษา มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย ส่งประกวดมิวสิควีดีโอ รณรงค์การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งเพลง ภาพยนตร์ และเกมส์ ไม่ว่าจะเป็นการดาว์โหลดจากอินเตอร์เน็ต หรือแผ่นซีดีปลอม โดยใช้เพลง "จี๊ดใจ" ของศิลปิน จุ๋ย จุ่ยส์ เป็นเพลงประกอบมิวสิควีดีโอ ความยาว 3 นาที ชิงรางวัลเงินสดรวม 80,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Tue, 2012-07-31 16:00

ประกวดวีดิทัศน์ หัวข้อ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม

ประกวดวีดิทัศน์

โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่่งฯ เรียนเชิญ เยาวชน ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และประชาชนทั่วไป ผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการส่ง วีดิทัศน์รวมใจไทยเป็นหนึ่ง 62 ปี บรมราชาภิเษก หัวข้อ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" บอกรักพ่อในแบบของคุณ สมัครผ่าน www.รวมใจไทยเป็นหนึ่ง.com แต่ละวีดิทัศน์ไม่เกิน 3 นา

Deadline: 
Fri, 2012-06-15 16:00

ประกวดคลิป เกี่ยวกับโรคเมลิออยด์

ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยด์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมทำคลิปประกวดเกี่ยวกับโรคเมลิออยด์ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 160,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยมี 2 ประเภท ดังนี้

Deadline: 
Wed, 2012-10-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย​ และ​ประกวดโปส​เตอร์​ เล่า​เรื่อง​โกง

ขอเชิญนักถ่ายภาพและนักโฆษณารุ่นใหม่ ที่มีใจต่อต้านการโกงหรือคอรัปชั่น ร่วมส่งภาพถ่ายหรือโปสเตอร์ขนาดA3 ที่มีเนื้อหาสะท้อนปัญหาการโกงหรือการคอรัปชั่น รวมทั้งอาจชี้ให้เห็นผลสะเทือนต่อสังคมไทยชัดเจน หรือ มีเนื้อหาเน้นประเด็น การโกงกินในทุกระดับไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดา เราต้องไม่ยอมรับการโกงกิน ชิงรางวัลชนะเลิศประเภทละ 10,000 บาท (ประเภทภาพถ่าย และประเภทโฆษณาสิ่งพิมพ์)

Deadline: 
Sat, 2012-04-28 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.