^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพ หรือต้องการที่จะเป็น นักถ่ายภาพมืออาชีพ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

ประกวดภาพถ่าย ประกวดภาพระบายสี และ การแข่งขัน การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพระบายสี แข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร

ประกวดถ่ายภาพ วัดปทุมฯ มุมสะท้อน สู่ยุคร่วมสมัย

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท แคนนอน และ เพาเวอร์บาย ขอเชิญบุคคลทั่วไป ร่วมส่งภาพถ่าย เข้าประกวดในโครงการประกวดถ่ายภาพ “วัดปทุม ฯ .. มุมสะท้อน.. สู่ยุคร่วมสมัย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้สนใจสามารถส่งภาพถ่าย พร้อมตั้งชื่อภาพ และบรรยายภาพที่เป็นแรงบันดาลใจในการประกวดถ่ายภาพ ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2552

Deadline: 
Mon, 2009-11-30 16:00

ประกวดภาพถ่ายชุด คุณค่าของข้าวไทย

น้ำมันรําขาว “คิง” จัดโครงการประกวดภาพถาย หัวข้อ คุณคาของขาวไทย โดย เปดโอกาสให นิสิต นักศึกษา ไดแสดงความสามารถ ดานความคิดสรางสรรค และ ศิลปะการถายภาพ จากการนําเสนอภาพเกี่ยวกับ“ขาว”และ วิถีชีวิตความผูกพันของขาวกับชาวนาไทย

การประกวดภาพถ่าย U-League 2009

เชิญร่วมกิจกรรม การประกวดภาพถ่าย U-League 2009 (ประเภทนักข่าว และ ประเภทบุคคลทั่วไป) ชิงรางวัลกล้อง Canon รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 พย. 2552

1. หลักเกณฑ์

ประกวดภาพถ่าย วันนักถ่ายภาพไทย 21 พฤศจิกายน 2552

วันครบรอบ 104 ปี แห่งการประกวดถ่ายภาพ ขอเชิญชวน นักถ่ายภาพร่วมระลึก วันประกวดถ่ายภาพครั้งแรกร่วมกัน ทางสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย จึงได้จัด การประกวดถ่ายภาพ ครั้งนี้ขึ้น ใน หัวข้อ ภาพสถาปัตยกรรม และ โบราณวัตถุของ วัดเบญจมบพิตร และ ภาพพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 พระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย โดย นักถ่ายภาพ ทุกท่านที่สนใจ ต้องสมัครลงทะเบียนทางเว็บไซต์ รับสมัครเพียง 100 ท่านแรก และ จะต้องมา ถ่ายภาพ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 นี้ เท่านั้น

ประกวดภาพถ่าย เวิลด์แก๊ส

ถ่ายภาพคู่กับ เวิลด์แก๊ส/สัญลักษณ์เวิลด์แก๊ส พร้อมสโลแกนเด็ด ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด ไม่จำกัดเทคนิคความคิดสร้างสรรค์ และ อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ

การประกวดภาพถ่าย ใน หัวข้อ "เวิลด์แก๊สในใจคุณ"

ประกวดภาพถ่าย Hall of Fame by Asahi Super Dry

ประกวดภาพถ่าย Hall of Fame by Asahi Super Dry

Asahi Super “Dry” และ นิตยสาร GO Live Paper ขอเชิญส่ง ภาพถ่ายเข้าประกวด พร้อมคำบรรยาย เพื่อร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย Hall of Fame by Asahi Super Dry ชิงรางวัลใหญ่ เพื่อ เดินทางไปถ่ายภาพที่ญี่ปุ่น

ประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติ นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก

ขอเชิญผู้ที่รักการถ่ายภาพ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายระดับประเทศ ชิงรางวัลเงินสด 30,000 บาท / ประเภท พร้อมเข้าร่วมชิงชัยกับผู้ชนะจากประเทศต่างๆทั่วโลกในการประกวดภาพถ่ายระดับ นานาชาติ และ ลุ้นรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-สหรัฐอเมริกา จาก N

ประกวดภาพถ่าย Bangkok Post Photo Contest

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม โครงการ ประกวดภาพข่าว ระดับอุดมศึกษา ประกวดภาพข่าวบางกอกโพสต์ (Bangkok Post Photo Contest 2009) สามารถเลือกส่งหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งใน 3 หัวข้อ ได้แก่

Deadline: 
Mon, 2009-11-30 (All day)

ประกวดภาพถ่าย ขึ้นโขนชิงธง มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน 2552

จังหวัดชุมพร อำเภอหลังสวน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โดยคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ชิงโล่ และถ้วยพระราชทาน “ขึ้นโขนชิงธง” มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน ประจำปี 2552 จัดการประกวดภาพถ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพ ถ่ายทอดความงดงาม

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพถ่าย

Members Online

There are currently 0 users online.