^ Back to Top

คอมพิวเตอร์/IT

รวมการประกวด และการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย เช่น ประกวดออกแบบเว็บไซต์ (web design contest) ประกวดออกแบบแอพ (App) ประกวดเขียนโปรแกรม ประกวดเขียนเกมส์ และอื่นๆ

ประกวดสื่อการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที 1 รูปแบบ Application บนระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด์

ประกวดสื่อการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที 1

โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที 1 รูปแบบ Application บนระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด์ ขอเชิญนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. สช. และ กทม.

Deadline: 
Fri, 2012-08-31 16:00

ArchiCAD Design Contest 2012

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา อายุไม่เกิน25 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าประกวดในงาน ArchiCAD Design Contest 2012 โดยออกแบบศูนย์การค้าแบบเปิด(Open-Air Shopping Center) หรือที่เรียกว่า Community Mall ชิงเงินและของราง

Deadline: 
Wed, 2012-10-31 16:00

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2555

กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เชิญชวน นักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี, นักศึกษาระดับไม่เกินบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภท Hardware และ S

Deadline: 
Tue, 2012-07-31 16:00

The Untitled-1 Web Design & Multimedia Contest 2011

The Untitled-1 Web Design & Multimedia Contest 2011

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน Web Design และ Flash Animation ในโครงการ Web Design & Multimedia Contest 2011 ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 20,000 บาท

ประเภทการแข่งขัน
1. Web Design
2. Flash Animation

ลักษณะการแข่งขัน

Tech fudge Challenge 2011!

Google Enterprise และ Salesforce.com Thailand local partner ผลักดันให้ผู้สนใจในเทคโนโลยี Cloud Computing และ Mobile Application ได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมโครงการ “Tech Fudge Challenge 2011” โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปี 4) หรือปร

ประกวดออกแบบเครื่องเล่นในสวนสนุก

เชิญชวน นักเรียน / นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวส - ปริญญาตรี ประกวดออกแบบเครื่องเล่นในสวนสนุก โดยใช้โปรแกรม SolidWorks ในการสร้างโมเดล ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

กติกาการส่งผลงาน

  1. ออกแบบผลงานส่งเข้าประกวด (เครื่องเล่นในสวนสนุก)
  2. คิดอย่างสร้างสรรค์ออกแบบตามจินตนาการ

Thailand's Network Security Contest 2011

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด ชวน นิสิต นักศึกษา เข้าแข่งขัน Thailand's Network Security Contest 2011 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท E-learning ครั้งที่ 4

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) สังกัดสำนักงานบริหารองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญโรงเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดสื่อดิจิทัล ประเภท E-Learning ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ทุนการศึกษา และของรางวัล โดยมีกติกา รายละเอียดดังนี้

Thailand Blog Awards 2011

Thailand Blog Awards 2011

Thailand Blog Awards เริ่มจากแนวคิดเล็กๆของผู้ให้บริการบล๊อคในเมืองไทย อย่าง Exteen Bloggang Oknation และ Google ที่เห็นแนวโน้มของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเมืองไทย และผู้ที่มีความรู้ทางด้านต่างๆ หลากหลายสาขา ได้นำเนื้อหาจากการสร้างสรรค์ของตนเผยแพร่บนโลกออนไลน์ ผ่านบล๊อคต่างๆอย่างมากมาย ในระยะเวลาที่ผ่านมา

Deadline: 
Fri, 2011-07-08 (All day)

TBS DigiCon6

TBS DigiCon6

งานประกวดผลงานแอนิเมชั่น มัลติมีเดียทางด้าน Digital Content เป็นหนึ่งในการจัดแข่งขันการประกวดงานด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิก ที่ดีที่สุดในเอเชีย TBS DIGICON 6 ที่เฟ้นหาสุดยอดฝีมือ ที่มีความสามารถผลิตผลงานแอนิเมชั่น ไปศึกษาดูงานและเข้าแช่งชันรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศญี่ปุ่น

Pages

Subscribe to RSS - คอมพิวเตอร์/IT

Members Online

There are currently 0 users online.