^ Back to Top

คอมพิวเตอร์/IT

รวมการประกวด และการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย เช่น ประกวดออกแบบเว็บไซต์ (web design contest) ประกวดออกแบบแอพ (App) ประกวดเขียนโปรแกรม ประกวดเขียนเกมส์ และอื่นๆ

ประกวดแอพพลิเคชั่น "การพัฒนา APPLICATION ที่เกี่ยวกับการเงิน" ครั้งที่ 1

ประกวดแอพลิเคชั่น "การพัฒนา APPLICATION ที่เกี่ยวกับการเงิน" ครั้งที่ 1

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรด้วยการให้ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อทางการเงินระดับบุคคล ร่วมกับภาคเอกชน ขอเชิญทีมนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแอพลิเคชั่น "การพัฒนา APPLICATION ที่เกี่ยวกับการเงิน" ครั้งที่ 1 ชิงรางวัลศึกษา

Deadline: 
Mon, 2014-03-03 16:00

ประกวดผลงานด้านดิจิทัล คอนเทนต์ Thailand DIGI Challenge 2014

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาดดิจิทัล คอนเทนต์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านดิจิทัล คอนเทนต์ ในโครง

Deadline: 
Wed, 2014-05-14 16:00

ประกวดแอพพลิเคชั่น Thai Mobilition Contest 2013

Thai Mobilition Contest 2013

IBM ขอเชิญนิสิต นักศึกษา บุคคลากรด้านการศึกษา จากสถาบันการอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแอพพลิเคชั่น "Thai Mobilition Contest 2013" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 1,000,000 บาท และผู้ชนะเลิศในทุกระดับมีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประโครงการกอบ

Deadline: 
Sat, 2013-11-30 16:00

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ : SDM Contest 2014 ภายใต้หัวข้อ "Asean"

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ : SDM Contest 2014

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปลาย เข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ : SDM Contest 2014 ภายใต้หัวข้อ  "Asean" เพื่อบอกเล่าเรื่องราว มุมมองทางวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองของประเทศในกลุ่มอาเซียน ตามแนวคิดของน้อ

Deadline: 
Fri, 2013-11-29 16:00

การแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2013”

การแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2013”

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2013” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า

Deadline: 
Fri, 2014-01-03 16:00

การประกวด Bangkok Social inovation Camp

การประกวด Bangkok Social inovation Camp

ChangeFuison ร่วมกับ World Bank UNDP และ UNDP ได้จัดการประกวด Bangkok Social inovation Camp ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเฟ้นหานักพัฒนาโปรแกรม นักออกแบบ และนักการตลาด มาทำงานร่วมกันภายในเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อสร้าง เว็บ หรือ โมบาย แอปพล

Deadline: 
Tue, 2013-10-15 16:00

ประกวดสื่อออนไลน์ "AIS Digital Playground Project"

AIS Digital Playground Project

AIS ชวนนิสิต นักศึกษา มาประกวดในโครงการ "AIS Digital Playground Project" เพียงแสดงแนวคิดพร้อมโชว์ไอเดียเจ๋ง สร้างสรรค์รายการออนไลน์รูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วัยทีน เพื่อค้นหา 5 คนรุ่นใหม่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีม Online Marketing ของ AIS ตลอด

Deadline: 
Tue, 2013-10-15 (All day)

ประกวดแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Health App Challenge)

ประกวดแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Health App Challenge)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ร่วมกับสถาบัน Change Fusion และ GDG Thailand ขอเชิญนักพัฒนารวมทีม 3-5 คน ส่งผลงานแอพพลิเคชั่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพเข้าประกวดแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Health App Challenge) บน

Deadline: 
Thu, 2013-10-31 16:00

Microsoft Office Specialist (MOS) Competition #5

Microsoft Office Specialist (MOS) Competition #5

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ขอเชิญ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น -  ตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา เข้าร่วมสมัครโครงการ Microsoft Office Specialist (MOS) Competition #5 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ปีการศึกษา

Deadline: 
Wed, 2013-11-13 16:00

แข่งขันสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 6

แข่งขันสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 6

มูลนิธิ มสวท ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างโทรคมนาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช สถาบันวิชาการ ทีโอที บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) และ บริษัทจีเอเบิลจำก

Deadline: 
Thu, 2013-10-10 16:00

Pages

Subscribe to RSS - คอมพิวเตอร์/IT

Members Online

There are currently 0 users online.