^ Back to Top

July 2020

ประกวดทักษะภาษาจีน "PIM Young Chinese Voice Contest 2020" ร้อง เล่า เต้น เป็นภาษาจีน

ประกวดทักษะภาษาจีน "PIM Young Chinese Voice Contest 2020" ร้อง เล่า เต้น เป็นภาษาจีน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีน "PIM Young Chinese Voice Contest 2020" ร้อง เล่า เต้น เป็นภาษาจีน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 170,000

Deadline: 
Sun, 2020-08-16 16:30

ประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest 2020 : Shopping New Normal”

ประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest 2020 : Shopping New Normal”

บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest 2020 : Shopping New Normal” โดยแชร์ไอเดียกระตุ้นการชอปปิงในยุค New Normal เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้

Deadline: 
Tue, 2020-09-15 16:30

ประกวดระบายสี "Porsche Kids Colouring Contest"

ประกวดระบายสี "Porsche Kids Colouring Contest"

AAS Auto Service ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี "Porsche Kids Colouring Contest" ห้วข้อ “รถยนต์ปอร์เช่ในฝัน” ชิงรางวัลจาก Porsche Driver’s Selection และกิจกรรม โชว์รูม ปอร์เช่ ทัวร์ พร้อมสัมผัสประสบ

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ (BIG KARAOKE) ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ (BIG KARAOKE) ประจำปี พ.ศ. 2563

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญผู้สนใจอายุ 60 ปีขึ้นไป สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ (BIG KARAOKE) ประจำปี พ.ศ. 2563 ชิงทุนส่งเสริม

ประเภทการประกวด 

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563

ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย "Evergreen Siam Bayshore Photo Contest 2020"

ประกวดภาพถ่าย "Evergreen Siam Bayshore Photo Contest 2020"

Siam Bayshore Resort, Pattaya ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Evergreen Siam Bayshore Photo Contest 2020" ชิงบัตรกำนัลห้องพัก พร้อมอาหารเช้า และชุดกาแฟในสวน ณ สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา

Deadline: 
Wed, 2020-07-29 16:30

ประกวดออกแบบสินค้าที่ระลึก "Souvenir Design Contest: The splendid Journey of Thailand

ประกวดออกแบบสินค้าที่ระลึก "Souvenir Design Contest: The splendid Journey of Thailand

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสินค้าที่ระลึก "Souvenir Design Contest: The splendid Journey of Thailand ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 150,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

ประกวดออกแบบบ้านน็อคดาวน์ “DIAMOND Design Contest 2020”

ประกวดออกแบบบ้านน็อคดาวน์ “DIAMOND Design Contest 2020”

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านน็อคดาวน์ “DIAMOND Design Contest 2020” ภายใต้แนวคิด “Knockdown Home Creates Your Happiness” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า

Deadline: 
Mon, 2020-09-21 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลงรักเขาหน่อ บันทึกความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลงรักเขาหน่อ บันทึกความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ”

เทศบาลตำบลบ้านแดน จังหวัดนครสวรรรค์ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลงรักเขาหน่อ บันทึกความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 8,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

ประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี” ชิงเงินรา

Deadline: 
Fri, 2020-07-17 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “สิ่งที่อยากจะทำให้แม่ พร้อมบอกรักแม่ในแบบของคุณ”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “สิ่งที่อยากจะทำให้แม่ พร้อมบอกรักแม่ในแบบของคุณ”

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “สิ่งที่อยากจะทำให้แม่ พร้อมบอกรักแม่ในแบบของคุณ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2020-07-14 16:30

ประกวดไวรัลคลิปโฆษณา "X Campus Ads Idea Contest 2020”

ประกวดไวรัลคลิปโฆษณา "X Campus Ads Idea Contest 2020”

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําจากทั่วประเทศ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไวรัลคลิปโฆษณา "X Camp

Deadline: 
Tue, 2020-09-15 16:30

ประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ "The inspire design Lamp Design Contest 2020"

ประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ "The inspire design Lamp Design Contest 2020"

The inspire design และผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ "The inspire design Lamp Design Contest 2020" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 74,000 บาท พร

Deadline: 
Mon, 2020-11-02 16:30

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2020"

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2020"

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GPSC Young Social Innovator 2020" ภายใต้แนวคิด "พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ย

Deadline: 
Mon, 2020-08-24 16:30

ประกวดหนังสั้น "Crypto Short Film Competition 2020"

ประกวดหนังสั้น "Crypto Short Film Competition 2020"

YoungCoin ร่วมกับ Siam Blockchain และ Om Platform ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Crypto Short Film Competition 2020" หัวข้อ "เปลี่ยนชีวิตด้วย Bitcoin" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2020-08-26 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod