^ Back to Top

May 2020

ประกวด "ครีเอทกล่องใหม่ให้ Domino’s หน่อย" โจทย์ "Happy Moments With Domino’s"

ประกวด "ครีเอทกล่องใหม่ให้ Domino’s หน่อย" โจทย์ "Happy Moments With Domino’s"

Domino’s Pizza ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "ครีเอทกล่องใหม่ให้ Domino’s หน่อย" โจทย์ "Happy Moments With Domino’s" (ช่วงเวลาแห่งความสุขกับโดมิโน่ส์ พิซซ่า) ชิงรางวัลกินฟรี Domino’s Pizza

Deadline: 
Sat, 2020-06-20 16:30

ประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 หัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคใต้)

ประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 หัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคใต้)

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 หัวข้อ “Images of Futures: FUTURELA

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3

ประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3

มูลนิธิปันปัญญา ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3 ชิงทุนการศึกษาพร้อมของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Thu, 2020-08-20 18:00

ประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)"

ประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)"

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)" ชิงเงินรางวัลมู

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "NATIONAL YOUTH DESIGN AWARDS"

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "NATIONAL YOUTH DESIGN AWARDS"

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "NATIONAL YOUTH DESIGN AWARDS" ชิงเงินร

Deadline: 
Tue, 2020-06-30 (All day)

ประกวดงานเขียนในกิจกรรม WILD WRITE ชวนเล่าเรื่องจากป่าสู่เมือง

ประกวดงานเขียนในกิจกรรม WILD WRITE ชวนเล่าเรื่องจากป่าสู่เมือง

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนในกิจกรรม WILD WRITE ชวนเล่าเรื่องจากป่าสู่เมือง ชิง SPECIAL GIFT SEUB ของที่ระลึกสุดพิเศษ

Deadline: 
Mon, 2020-08-31 16:30

โครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6

โครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญน้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6 ชิงทุนรางวัลมูลค่ารวม 800,

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

ประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว "White Canvas Thailand 2020"

ประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว "White Canvas Thailand 2020"

Palette Artspace ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว "White Canvas Thailand 2020" เพื่อเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่ ที่มีความสามารถในภูมิภาคเอเชีย โดยเราได้รับการสนับสนุนหลักจาก

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

ประกวดออนไลน์ "Boy & Girl Covid-19 Challenge"

ประกวดออนไลน์ "Boy & Girl Covid-19 Challenge"

Boy & Girl Covid-19 Challenge ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 3-15 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดออนไลน์ "Boy & Girl Covid-19 Challenge" ชิงเงินรางวัล มงกุฎ ถ้วยรางวัล สายสะพายและทุนการศึกษา พร้อมลุ้นรับโอกาสร่วมงานในวงการบันเทิง

Deadline: 
Wed, 2020-06-24 16:30

ประกวด Miss Tourism World Thailand 2020

ประกวด Miss Tourism World Thailand 2020

MTW (ASIA) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญสุภาพสตรีอายุระหว่าง 18-28 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด Miss Tourism World Thailand 2020 ชิงเงินรางวัล 1,000,000 บาท มงกุฎเพชร สายสะพายมงกุฎ พร้อมเป็นทูตการท่องเที่ยว ต่อ

Deadline: 
Sat, 2020-06-20 16:30

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” รอบพิเศษ ภาคใต้

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” รอบพิเศษ ภาคใต้

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” รอบพิเศษ ภาคใต้ หัวข้อ "Deep South and Science"

Deadline: 
Tue, 2020-06-30 16:30

แข่งขันผลิตคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เด็กสร้าง(สรรค์)เรื่อง"

แข่งขันผลิตคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เด็กสร้าง(สรรค์)เรื่อง"

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 และ ปวช. ปี1-3 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันผลิตคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เด็กสร้าง(สรรค์)เรื่อง" ในโครงการ COMM.ARTS DNA LIVE ชิงเงินรางวัลม

Deadline: 
Fri, 2020-06-26 (All day)

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 6 : Science is out there

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 6 : Science is out there

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 6 : Science is out there ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2020-08-30 17:00

ประกวดวรรณกรรมร่วมสมัย “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก”

ประกวดวรรณกรรมร่วมสมัย “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก”

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมร่วมสมัย “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก” ชิงเงินรางวัล

ข้อกําหนดผลงานเขียน

Deadline: 
Wed, 2020-05-20 16:30

ประกวดร้องเพลง "Social KIDS SINGING 2020" ในรูปแบบ LIVE

ประกวดร้องเพลง "Social KIDS SINGING 2020" ในรูปแบบ LIVE

Social KIDS SINGING ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 6-14 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง "Social KIDS SINGING 2020" ในรูปแบบ LIVE ชิงทุนการศึกษา พร้อมได้รับสิทธิทํา SINGLE และ MV จากค่าย G1RECORD

Deadline: 
Fri, 2020-05-15 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.