^ Back to Top

ประกวดออนไลน์ "Boy & Girl Covid-19 Challenge"

ประกวดออนไลน์ "Boy & Girl Covid-19 Challenge"

Boy & Girl Covid-19 Challenge ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 3-15 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดออนไลน์ "Boy & Girl Covid-19 Challenge" ชิงเงินรางวัล มงกุฎ ถ้วยรางวัล สายสะพายและทุนการศึกษา พร้อมลุ้นรับโอกาสร่วมงานในวงการบันเทิง

เงื่อนไขการสมัคร

 • เยาวชนชาย อายุ 3-15 ปี 
 • เยาวชนหญิง รุ่นอายุ 3-6 ปี, 7-10 ปี และ 11-15 ปี
 • กลุ่ม LGBT (เพศทางเลือก) ไม่จำกัดอายุ

หมายเหตุ เกณฑ์การนับอายุถึง ณ วันส่งหลักฐานการสมัครเท่านั้น ทางกองประกวดมิได้จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัครเพราะฉะนั้นผู้ประกวดที่มีภูมิลำเนาที่ต่างๆจากทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมประกวดได้โดยมิได้มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น 

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 มิถุนายน 2563 หรือครบจำนวนที่กำหนด แล้วปิดรับสมัครทันที (ทุกรุ่น รับจำนวนจำกัด) ฟรีค่าสมัคร
 • กำหนดการการประกวด
  • First Impression Challenge
   • Live สด วันที่อาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2563 
   • เวลา 16.00 น. ทาง Page กองประกวด
  • Fashion Photo Shoot Challenge
   • Live สด วันที่อาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 
   • เวลา 16.00 น. ทาง Page กองประกวด
  • Covid Runway Challenge
   • Live สด วันที่อาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 
   • เวลา 16.00 น. ทาง Page กองประกวด
  • Face Mask Portrait Challenge
   • Live สด วันที่อาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 
   • เวลา 16.00 น. ทาง Page กองประกวด
  • Fashion VDO สู้ Covid Challenge
   • Live สด วันที่อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 
   • เวลา 16.00 น. ทาง Page กองประกวด
  • ประกาศผลชนะเลิศและรองชนะเลิศ
   • Live สด วันที่อาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2563 
   • เวลา 16.00 น. ทาง Page กองประกวด

หมายเหตุ

 • กำหนดการเวลาและสถานที่อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 • หากไม่สามารถส่งผลงานมาร่วมการประกวดตามวันเวลาที่กองประกวดฯ กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทันที
 • การประกาศผลชนะเลิศและรองชนะเลิศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็น จัดการประกวดบนเวที ถ้าสถานการณ์ COVID-19 กลับสู่สภาวะปกติ

การตัดสิน
คะแนนของผู้เข้าประกวดแบ่งเป็น 4 ส่วน รวม 100% (ตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายสาขาอาชีพในวงการบันเทิงโดยการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด)

 • คะแนนจากการ Like & Share นับเป็น 10% 
 • คะแนนจากการโหวตผ่านการ Live สด ในแต่ละแคมเปญ นับเป็น 20%
 • คะแนนจากการโหวตผ่านระบบ SMS นับเป็น 30%
 • คะแนนจากคณะกรรมการ ตัดสินรวมจาก 5 แคมเปญ นับเป็น 30%

หลักฐานและขั้นตอนการสมัคร

 • ส่งรายละเอียดของผู้เข้าประกวดมาทาง Inbox หรือ Line ของกองประกวด
  • Fanpage Boy & Girl Covid-19 Challenge : www.facebook.com/bgcchallenge
  • Line ID : @clubmodel (มี @ ด้วย) 
 • ข้อมูลที่ใช้ รูปถ่าย 1 รูปใบหน้าชัดเจน , ชื่อจริง , ชื่อเล่น , อายุ , น้ำหนัก , ส่วนสูง และ เบอร์โทรศัพท์ 
 • ทุกรุ่นสั่งจองเสื้อกองประกวดในราคา 390 บาท ทุกรุ่น เสื้อกองประกวดสวมใส่ในแคมเปญที่กำหนดเท่านั้น

หมายเหตุ หลังจากส่งหลักฐานครบ รอรูปขึ้นหน้าเพจภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อทำการกดโหวต การโหวตรวมคะแนนจากการ Like & Share (การโหวต Like & Share เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน) โดยคะแนนการ Like = 1 คะแนน และคะแนนการ Share = 10 คะแนน 

รางวัลการประกวด
สำหรับผู้เข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่งรอบชิงชนะเลิศรวมทุกรุ่น ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท เงินรางวัล ถ้วยรางวัล มงกุฎ สายสะพาย ทุนการศึกษา

หมายเหตุ เป็นไปตามความเหมาะสมและเงื่อนไขของกองประกวดเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 0615262964
 • Line ID : @clubmodel (มี @ ด้วย)
 • Fanpage : www.facebook.com/bgcchallenge

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Teachit Arpornrat

File attachments: 
Deadline: 
06 May 2020 09:00 to 24 Jun 2020 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod