^ Back to Top

December 2018

ประกวด "Top Model Thailand 2019"

ประกวด "Top Model Thailand 2019"

กองประกวด Top Model Thailand ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "Top Model Thailand 2019" ชิงทุนการศึกษา มงกุฎ สายสะาย พร้อมโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง

คุณสมบัติผู้สมัคร

Deadline: 
Sat, 2019-10-19 16:00

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ”

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 171,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2019-02-22 16:00

ประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?”

ประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?”

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2019-03-28 16:00

ประกวด MISTER & MISSTEEN THAILAND 2019

ประกวด MISTER & MISSTEEN THAILAND 2019

MISTER & MISSTEEN THAILAND ขอเชิญน้องๆ เยาวชนอายุระหว่าง 3 - 23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด MISTER & MISSTEEN THAILAND 2019 (Season 2) ชิงเงินรางวัล มงกุฎ สายสะพายและทุนการศึกษา พร้อมลุ้นรับโอกาสร่วมงานในวงการบันเทิง

Deadline: 
Mon, 2019-09-30 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0”

อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

กติกาการประกวด

Deadline: 
Sun, 2019-01-06 16:00

ประกวดบทความสอนใจ "PunnSpace Award"

ประกวดบทความสอนใจ "PunnSpace Award"

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความสอนใจ "PunnSpace Award" หัวข้อ "How to รักตัวเอง" ชิงค่าต้นฉบับ พร้อมลดค่าลงทะเบียนหลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต

กติกาการประกวด

Deadline: 
Sun, 2019-03-31 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต "TYO Mascot Competition"

ประกวดออกแบบมาสคอต "TYO Mascot Competition"

เว็บไซต์ "ต่อยอดออนไลน์" ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "TYO Mascot Competition" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท พร้อมคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ "ต่อยอดออนไลน์"

Deadline: 
Thu, 2019-01-31 16:00

ประกวดออกแบบถ้วยรางวัลการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส จังหวัดพิษณุโลก

ประกวดออกแบบถ้วยรางวัลการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส จังหวัดพิษณุโลก

คณะผู้จัดงานการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบถ้วยรางวัลการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส จังหวัดพิษณุโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

กติกาการประกวด

Deadline: 
Fri, 2019-01-25 16:00

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลําภู ครั้งที่ 1

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลําภู ครั้งที่ 1

จังหวัดหนองบัวลําภู ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลําภู ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 32,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2019-01-15 16:30

ประกวดชุดแฟนซี “หน้ากากสัตว์ป่าร่าเริง”

ประกวดชุดแฟนซี “หน้ากากสัตว์ป่าร่าเริง”

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา : Natural History Museum ขอเชิญน้องๆ อายุ 3 - 12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดชุดแฟนซี “หน้ากากสัตว์ป่าร่าเริง” ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ชิงรางวัล

รุ่นการประกวด

Deadline: 
Sat, 2019-01-12 12:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Intellectual Property Office of Prince of Songkl

Deadline: 
Mon, 2018-12-31 16:00

แข่งขันผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 "The Way To BA"

แข่งขันผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 "The Way To BA"

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 "The Way To BA" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Tue, 2019-01-22 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เลือกอย่างไร"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เลือกอย่างไร"

"กลุ่มเพลินจิต 35" ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เลือกอย่างไร" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2019-01-24 12:00

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28 หัวข้อ "ปลุกระดมพลังวัยรุ่น หนึบหนับทั้งเมือง ชิวชิวทั้งประเทศ" ชิงโล่พระราชทานส

Deadline: 
Tue, 2019-01-29 16:00

ประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย หัวข้อ “Active Healthy Kids for Life”

ประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย หัวข้อ “Active Healthy Kids for Life”

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญโรงเรียน ส่ง Clip VDO เข้าร่วมการประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย หัวข้อ “Active Healthy Kids for Life” ชิงเงินรางว

Deadline: 
Fri, 2019-01-04 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.