^ Back to Top

แข่งขันผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 "The Way To BA"

แข่งขันผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 "The Way To BA"

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 "The Way To BA" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมนนักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการบริหาร เรียนรู้ และความเข้าใจถึงหลักการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ หรือ พัฒนาธุรกิจที่สนใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กติกาการแข่งขัน

 • เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 90 คน
 • สมัครตั้งแต่้วันนี้ - 22 มกราคม 2562
 • มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2 วัน ( 29 ม.ค.-30 ม.ค. 2562 )
  • วันแรกจะมีการจัด Work shop เพื่อแนะแนว แนะนำ และให้ความรู้ด้านการบริหารและการตลาด โดยมีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มาบรรยายและทำกิจกรรมเพื่อมอบความรู้ให้กับนักเรียนก่อนจะทำแข่งขันในวันถัดไป ซึ่งประกอบด้วยแต่ละสาขาดังนี้
   • สาขาการจัดการระหว่างประเทศ (IB) 
   • สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (MI) 
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 
   • สาขาการบัญชี (AC) 
   • สาขาโลจิสติกและโซ่อุปทาน (LM) 
   • สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (CM) 
   • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR) และยังมี 
   • สาขาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (TH) คือการจัดการบริการธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อนำมาพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
  • วันที่ 30 ม.ค 2562 จะมีการจัดการแข่งขันการทำธุรกิจด้านการขาย ผ่านกิจกรรมตลาด Flea Market คือตลาดที่เปิดให้น้องๆได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งร้านค้าและแต่งกายสไตล์ญี่ปุ่น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่น้องๆได้นำมาเสนอขายด้วยตนเองทั้งของใช้และของกินก็ได้และจะมีรางวัลให้กับนักเรียนมัธยมที่มีการบริหารตามเกณฑ์ที่กำหนด รางวัลเป็นเงินสดรวมกว่า 10,000 บาท 

หมายเหตุ

 • สมาชิกแต่ละคนจะได้รับเงินทุนคนละ 100 บาท
 • น้องๆ ต้องแต่งกายสไตล์ญี่ปุ่น หรือ แต่งคอร์สเพลย์ก็ได้ เช่น ยูกะตะ หรือ กิโมโน ในวันที่ 2 ของงาน ( 30 มการาคม 2562 ) 
 • ฟรี อาหารและเครื่องกิน ในวันงาน

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/demisematsuri
 • line.me/ti/p/ubeEDqX_EY  

ข่าวประชาสัมพันธ์ : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Contest Type: 
File attachments: 
Deadline: 
21 Dec 2018 10:00 to 22 Jan 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.