^ Back to Top

May 2017

ประกวด KBank e-Girls The 9th Generation 2017

ประกวด KBank e-Girls The 9th Generation 2017

ธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด KBank e-Girls The 9th Generation 2017 ภายใต้แนวคิด "สวย สามารถ ปราดเปรียว" ชิงเงินรางวัล 2,000,000 บาท พร้อมเปิดประสบการณ์การเป็น Brand Ambassador และร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทยเป็น

Deadline: 
Sun, 2017-07-23 23:00

ประกวด SME Thailand Inno Awards 2017

ประกวด SME Thailand Inno Awards 2017

นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการiประกวด SME Thailand Inno Awards 2017 ชิงรางวัลThe Best SME Thailand Inno Awards 2017 พร้อมโล่ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 16:00

ประกวดเล่านิทาน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12

ประกวดเล่านิทาน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park), มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และนิตยสาร Mother&Care ขอเชิญหนูน้อยอายุระหว่าง อายุ 4 - 9 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่านิทาน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิท

Deadline: 
Thu, 2017-06-15 16:00

ประกวดวงดนตรี "The Crystal PTT Music Contest" เพราะชีวิต "มัน ต้อง สนุก"

ประกวดวงดนตรี "The Crystal PTT Music Contest" เพราะชีวิต "มัน ต้อง สนุก"

The Crystal ขอเชิญนนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษาอาชีวะศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "The Crystal PTT Music Contest" เพราะชีวิต "มัน ต้อง สนุก" ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลอื่นๆมูลค่ารวมกว่า 30,000

Deadline: 
Fri, 2017-05-26 18:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่ง ในสังกัดสำนักงาน กศน. ขอเชิญนักศึกษา กศน. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2017-07-31 16:00

ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “เรื่องเล่าชุมชนไทย 4.0”

ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “เรื่องเล่าชุมชนไทย 4.0”

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ ขอเชิญนักเรียนมัธยทศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 6 ป

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 16:00

ประกวดคลิปวีดีโอ "TU – ASEAN Video Contest 2017" หัวข้อ "50 ปีอาเซียน : เติมฝันสร้างสรรค์อนาคต"

ประกวดคลิปวีดีโอ "TU – ASEAN Video Contest 2017" หัวข้อ "50 ปีอาเซียน : เติมฝันสร้างสรรค์อนาคต"

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ "TU – ASEAN Video Contest 2017" หัวข้อ "50 ปีอาเซียน : เติมฝันสร้างสรรค์อนาคต" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 16:00

ประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video "ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่"

ประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video "ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่"

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ร่วมกับ วิทยุครอบครัวข่าว ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video "ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บ

Deadline: 
Mon, 2017-06-12 06:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน”

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ขอเรียนเชิญนักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อม

Deadline: 
Sun, 2017-05-28 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : Good Labour Practices (GLP)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : Good Labour Practices (GLP)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : Good Labour Practices (GLP) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อม

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 16:00

แข่งขันทำอาหารเกาหลี “2017 Global Taste of Korea Cooking Contest”

แข่งขันทำอาหารเกาหลี “2017 Global Taste of Korea Cooking Contest”

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ร่วมกับระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบทแห่งประเทศเกาหลี (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs) และองค์การโคเรีย อะโกร-เทรด เซ็นเตอร์ (aT Center) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันท

Deadline: 
Tue, 2017-05-30 16:00

ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19 หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต”

ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19 หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต”

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมศิลปากร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ขเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 19 หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความ

Deadline: 
Fri, 2017-06-02 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และ อาร์ตเวิร์ค (artwork) สติ๊กเกอร์ ติดรถแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ในโครงการ “เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และ อาร์ตเวิร์ค (artwork) สติ๊กเกอร์ ติดรถแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ในโครงการ “เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน"

การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และ อาร์ตเวิร์ค (artwork) สติ๊กเกอร์ ติดรถแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ในโครงการ “เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 190,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-05-24 16:00

ร่วมโหวตการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ “นิยามความสวย” (Definition of Beauty)

ธนพรคลินิก จัดโครงการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ "นิยามความสวย" ( Definition of Beauty) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต-นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหนังสั้น และผลักดันวงการหนังสั้นให้เป็นที่แพร่หลาย รวมไปถึง

ประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 หัวข้อ "สร้างรอยศิลป์ ตามรอยพ่อ"

ประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 หัวข้อ "สร้างรอยศิลป์ ตามรอยพ่อ"

HHK Intertrade ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงาเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 หัวข้อ "สร้างรอยศิลป์ ตามรอยพ่อ" ชิงรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-09-29 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.