^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

กิจกรรมเปิดตัวเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น บนเว็บไซต์ Photo Contest วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์งานเปิดตัวศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 2. สร้าง Brand Relationship ระหว่างองค์กรและลูกค้า 3....
จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดให้มีการจัดการประกวดธิดาผ้าหมี่ - ขิด ประจำปี พ.ศ.2552 ในการนี้จังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้เทศบาลนครอุดรธานี...
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ร่วมแข่งขันประกวดวงดนตรี Be Green Teen Singing Contest คนไทยหัวใจสีเขียว ในหัวข้อ “รักสิ่งแวดล้อม”...
jewelry season 16
นิสิต มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ เอกวัดุศาสตร์ (สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ) ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่16 หรือ jewelry season 16 ภายใต้ concept “THE...
จากที่นิยมกล่าวไว้ว่า "ภาพหนึ่งภาพมีค่ากว่าพันคำ" ภาพถ่ายเก็บทั้งเรื่องราว ความทรงจำในวันวาน ที่ไม่สามารถจะย้อนกลับคืนมาได้ ขอเชิญเด็กเตรียมฯทุกท่าน เข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ TU Photo Contest 2009...
การประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม เพื่อให้เป็นตัวแทนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา และเป็นการร่วมประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายในระดับประเทศ โดยจัดการประกวดรอบแรกในวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2552...
ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจ ส่งแผนธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 900,...
ประกวดร้องเพลง ประกวดวงดนตรี 2553
โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ ร่วมกับ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึง “โครงการประกวดร้องเพลงและประกวดวงดนตรี...
ด้วยพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัดงาน “วันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย” ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี...
ประกวดวาดภาพกับ Summoner Master กำหนดส่งรูปภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ข้อกำหนด -ผล งานที่ส่งเข้าประกวดแนวภาพวาดให้เป็นแนว Fantasy แบบ Summoner Master...
ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย/Thailand Tourism Awards 2010
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้กำหนดการ จัดการประกวดรางวัล อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 (Thailand Tourism Awards 2010) โดยวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดประกวดฯ...
ประกวดตราไปรษณียากร ภาคพื้นเอเชีย 2553
ข้อบังคับฉบับเฉพาะสำหรับการจัดงานแสดงตราไปรษณียากร(แสตมป์)ภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553 ข้อ 1 วัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1.1 การจัดงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553...
ประกวดหนังสั้น เทศกาล Tropfest 2010
เทศกาลภาพยนตร์ Movie Extra Tropfest 2010 จัดประกวดหนังสั้น 7 นาที ซึ่ง มีเพียงคำแนะนำเล็กๆน้อย ซึ่งคุณต้องทำตามเมื่อเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์ ดังนี้ 1. ภาพยนตร์ของคุณจะต้องสร้างขึ้นสำหรับ Movie Extra...
Visit Japan Photo Contest 2010
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วม ประกวดภาพถ่าย โดย ส่งภาพถ่าย ในหัวข้อ ภาพประทับใจในประเทศญี่ปุ่น และภาพประทับใจในเมืองไทยที่คุณนึกถึงประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งคำอธิบาย เพื่อร่วมชิงรางวัล ท่องเที่ยวญี่ปุ่นฟรี
ประกวดสื่อการสอนผ่าน i-board
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกระตุ้นให้รู้จักการนำเทคโนโลยีมาใช้ผสมผสานกับสื่อการเรียนการสอน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตามหลักนโยบายการศึกษา 3D 2....

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.