^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

Visit Japan Photo Contest 2010
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วม ประกวดภาพถ่าย โดย ส่งภาพถ่าย ในหัวข้อ ภาพประทับใจในประเทศญี่ปุ่น และภาพประทับใจในเมืองไทยที่คุณนึกถึงประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งคำอธิบาย เพื่อร่วมชิงรางวัล ท่องเที่ยวญี่ปุ่นฟรี
ประกวดสื่อการสอนผ่าน i-board
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกระตุ้นให้รู้จักการนำเทคโนโลยีมาใช้ผสมผสานกับสื่อการเรียนการสอน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตามหลักนโยบายการศึกษา 3D 2....
ประกวดบทความออนไลน์ “เรื่องฮาๆ ที่ฮาไม่ออกกับ Ink Tank” ชิงรางวัลเครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage และหมึกแท้ใช้ฟรีตลอดปี สำหรับกิจกรรม “Not Just a Little Nothing by HP”...
มหกรรมการประกวด To Be Number One 2010
อบจ.เชียงใหม่ จัดงานมหกรรม To Be number One 2010 ในวันที่ 13-15 พฤสจิกายน 2552 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต จัดให้มีกิจกรรมการประกวดทั้งหมด 11 กิจกรรม ดังนี้ 1....
ประกวดไอเดีย ลุ้นรับชุดคอมพิวเตอร์ อินเทล
ไอเดียของท่าน ร่วมสร้างสรรค์อนาคตไทย ได้หรือไม่ บอกสิ่งที่คุณคิดแล้วดูวิดีโอจากไอเดียของคุณ เพียงสเก็ตช์ภาพ หรือเขียนอธิบายง่ายๆ ถึงแนวคิด ที่จะทำให้ชีวิตดียิ่งขึ้น แล้วเป็น ดาราในหนังวิดีโอของคุณ...
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพระบายสี...
รายละเอียดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหัวข้อ “ฉลาดใช้” 1. ประเภทของโครงงาน * โครงการที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทดลองหรือเป็น...
รายละเอียดกิจกรรมการประกวดเรียงความหัวข้อ “โลกสดใส ชีวิตปลอดภัย ฉลาดใช้สารเคมี” 1. เนื้อหาของเรียงความ แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่ปลอดภัยในการใช้ การเก็บรักษา และการทิ้งผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ...
โครงการนักเขียนรุ่นเยาว์เพื่อสร้างนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตปี 4 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ขอเชิญ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถม ๔-๖ )...
สมาคม ถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และเพาเวอร์บาย บริษัทในเครือ เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด...
Creative Thinking Contest 2010
โครงการประกวด Creative Thinking Contest 2010 หลักการและเหตุผล ปจจุบันภาคธุรกิจลวนหันมาใหความสําคัญในการสรางความแตกตางกับผลิตภัณฑ และบริการ เพื่อเปนกลยุทธในการแขงขัน...
อยากเป็นดารา นักร้อง นักแสดง นางแบบ ถ้านี่คือความฝันของคุณ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร มาเตรียมพร้อมกับเราได้ ก้าวสู่วงการบันเทิงอย่างมั่นใจเริ่มต้นด้วย “Miss Motor Show Contest 2010” เวทีนี้...
แนวคิดโครงการ โครงการประกวดภาพถาย “คุณคาของขาวไทย” ริเริ่มและดําเนินการขึ้น เนื่องจาก บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จํากัด ผูผลิตและจัดจําหนายน้ำมันรําขาว “คิง” ไดเห็นถึงความสําคัญและคุณค...
สมาคมผูสอบบัญชีภาษีอากร หลักการและเหตุผล สมาคมผูสอบบัญชีภาษีอากรไดกอตั้ง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อบริการสมาชิกและพัฒนาวิชาชีพสอบบัญชีภาษี อากร สนับสนุนใหการตรวจสอบบัญชีภาษีอากรเป...
เครื่องดื่มบริ๊งค์ ไวท์ ใหม่ ท้า! สาว ขาวสวย หมวย บริ๊ง..ค์ อายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมการประกวด และร่วมโหวต Idol ครั้งแรกในโลกออนไลน์ของเมืองไทย ในโครงการ Blink Vite Idol ผ่านทางเวปไซด์ www.blink.co....

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.