^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียนเชิญ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (ออกแบบโลโก้) เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชิงเงินรางวัล...
เชิญชวนประกวดภาพถ่ายหัวข้อ " ชีวิต - ศิลป์" ด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จะจัดให้มีกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าว มีบรรยากาศ...
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 3” จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ขอ เชิญนักเรียน ม.ปลายและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 3” (RSU CHINESE NEW YEAR FAIR...
เทศกาลตรุษจีน ราชบุรีไชน่าทาวน์ 2010 วันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2553 ณ บริเวณถนนอัมรินทร์ ถนนวรเดช อำเภอเมือง ราชบุรี กิจกรรม * ขบวนแห่มังกร สิงโต เอ็งกอ-พะบู๊ที่ยิ่งใหญ่อลังการ *...
เทศกาลหนังสั้นจังหวัดนครราชสีมา ในปี 2553 เป็นปีแรกที่จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “รัก” โดยผู้เข้าร่วมประกวดแสดงแนวคิด มุมมอง ของตัวเอง ที่มีต่อคำว่า “รัก” ออกมาในรูปแบบภาพยนตร์สั้น ความยาว 10-15 นาที...
RMUTT MUSIC COMPETITION 2010 การประกวดดนตรีสากล ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา...
กรมหม่อนไหม ขอเชิญชวนหน่วยงาน หรือผู้สนใจออกแบบโลโก้ ประกวดตราสัญลักษณ์ ประจำกรมหม่อนไหม โดยใช้องค์ประกอบของผลผลิตจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อาทิ เส้นไหม เข็ดไหม ใจไหม เกลียวไหมสีเหลือง...
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเจตนารมย์ในการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ของทุกภาคให้ดำรงไว้ และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน...
เรียนเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมกับศูนย์แพทย์แผนไทย เข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (ประกวดออกแบบโลโก้) เพื่อเผยแพร่ และใช้ในกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญ...
ขอเชิญ นักเรียน, นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ (Logo Contest) สถานีโทรทัศน์พันธุ์ใหม่ แมงโก้ทีวี (MangoTV) โดยโลโก้ ต้องบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของ สถานีพันธุ์ใหม่ และต้องมีคำว่า TV...
กลุ่ม “Cool Bus Cool Smile” ภายใต้โครงการของ British Council, สถานทูตอังกฤษ, Youth Venture และ นิตยสาร A day ขอเชิญชวนคนกรุงเทพฯทุกคน ทั้งเด็กประถมตัวน้อย วัยรุ่นสุดCool และคนทำงานหัวทันสมัย...
กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนหน่วยงานหรือผู้สนใจ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำกรมหม่อนไหม โดยใช้องค์ประกอบของผลผลิต จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อาทิ เส้นไหม เข็ดไหม ใจไหม...
โครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชน “รางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 7” ปี 2553
โครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชน “รางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 7” ปี 2553 โดยการประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ นวนิยายสำหรับเยาวชน และสารคดีสำหรับเยาวชน รางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท หมดเขต 30...
ประกวดภาพถ่ายพลุไฟ งาน Pattaya Countdown 2010
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดการประกวดภาพถ่ายการแสดงพลุไฟตระการตา งาน Pattaya Countdown 2010 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ปีพุทธศักราช...
ประกวดออกแบบโลโก้ (young traveller logo design contest) เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ขวบ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในกับเว็บไซต์ โดยโลโก้นำไปใช้สกรีนเสื้อ และในเว็บ ใช้ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง...

หน้า

Members Online

There are currently 0 users online.