^ Back to Top

RSU Music Competition 2023

ประกวดวงดนตรี ระดับมัธยมศึกษา "RSU Music Competition 2023"

ประกวดวงดนตรี ระดับมัธยมศึกษา "RSU Music Competition 2023"

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี ระดับมัธยมศึกษา "RSU Music Competition 2023" ชิงรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
ส, 2022-12-31 16:30
Subscribe to RSS - RSU Music Competition 2023

Members Online

There are currently 0 users online.