^ Back to Top

ประกวดประติมากรรม

ประกวดออกแบบ "ประติมากรรม ประตูศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย" และประกวดออกแบบ "เอกลักษณ์ของศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย"

ประกวดผลงานออกแบบ "ประติมากรรม ประตูศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย" และประกวดผลงานออกแบบ "เอกลักษณ์ของศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย"

Saksit Power Co,.Ltd. ภายใต้แบรนด์ Saksit Alloy ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "ประติมากรรม ประตูศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย" และประกวดออกแบบ "เอกลักษณ์ของศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย" ชิงเงินรางวัล พร้อมของร

หมดเขต: 
ศ, 2018-11-30 17:00

ประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART

ประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2018-05-20 16:00

(เลื่อนกำหนดรับผลงาน) ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

บมจ. ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3  ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2017-02-05 17:00

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีแห่งการครองราชย์"

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีแห่งการครองราชย์"

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีแห่งการครองราชย์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 3,950,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2017-02-25 18:00

ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 4,000,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จ

หมดเขต: 
อา, 2015-11-15 17:00

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Love and Relationship: สัมพันธภาพและความรัก”

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Love and Relationship: สัมพันธภาพและความรัก”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Love and Relationship: สัมพันธภาพและความรัก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,950,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2016-02-20 18:00

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 หัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future”

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future”

มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future” ชิงเงินรางวัล พร้อมรับสิทธิ์ไปทัศนศึกษา และใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
อา, 2015-05-10 16:00

ประกวดประติมากรรมจากวัสดุเหลือใช้ เปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) แบบ 3 มิติ

ประกวดประติมากรรมจากวัสดุเหลือใช้  เปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) แบบ 3 มิติ

โครงการ “ข้อความจากใจถึงในหลวง” ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประติมากรรมจากวัสดุเหลือใช้ เปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) แบบ 3 มิติ  ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนีบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2015-04-03 16:00

ประกวดประติมากรรม หัวข้อ "ความสุข ความรัก ความเจริญรุ่งเรือง"

ประกวดประติมากรรม หัวข้อ "ความสุข ความรัก ความเจริญรุ่งเรือง"

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประติมากรรม หัวข้อ "ความสุข ความรัก ความเจริญรุ่งเรือง" เพื่อเป็นการร่วมเฉลิม

หมดเขต: 
จ, 2014-08-25 16:00

ประกวดประติมากรรมสื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้ แบบ 3 มิติ ในโครงการ "ด้วยเกล้า"

ประกวดประติมากรรมสื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้ แบบ 3 มิติ ในโครงการ "ด้วยเกล้า"

โครงการ "ด้วยเกล้า" จากเรื่องราวสู่แรงบันดาลใจ กับก้าวแรกของเยาวชนไทย ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา (ปวช.) อาชีวศึกษา (ปวส.) / อุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานประกวดประติมากรรมสื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้ แบบ 3 ม

หมดเขต: 
ศ, 2014-02-28 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดประติมากรรม

Members Online

There are currently 0 users online.