^ Back to Top

ประกวดคำขวัญ

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ หัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีและคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2014-06-15 16:00

ประกวดส่งคำขวัญในหัวข้อ "เด็กไทยใส่ใจพลังงาน"

ประกวดส่งคำขวัญในหัวข้อ "เด็กไทยใส่ใจพลังงาน"

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการ์ตูนปังปอนด์ ขอชวนเด็ก และเยาวชนเข้าร่วมโครงการประกวดคำขวัญ หัวข้อ "เด็กไทยใส่ใจพลังงาน" เพื่อรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า ชิงทุนการศึกษาและของที่ระลึกรวมมูลค่ากว่า 40,0

หมดเขต: 
ศ, 2014-02-28 18:00

ประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริ

หมดเขต: 
ศ, 2014-02-21 16:00

ประกวดตราสัญญาลักษณ์ และคำขวัญ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประกวดตราสัญญาลักษณ์ และคำขวัญ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งประกวดตราสัญญาลักษณ์ และคำขวัญ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยตราสัญลักษณ์และคำขัวญ ต้องจดจำง่าย สื่อความหมายความเป็น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สามารถส่งผลงานอย่างใดอย่

หมดเขต: 
อ, 2013-12-31 16:00

ประกวดคำขวัญ และ ภาพประทับใจ หัวข้อ "รักษ์ปากแพรก"

ประกวดคำขวัญ และประกวดภาพถ่ายระทับใจ หัวข้อ "รักษ์ปากแพรก"

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และแหล่งเรียนรู้บนถนนสายแรกปากแพรก กาญจนบุรี รวมทั้งชุมชนบนถนนปากแพรก ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ และประกวดภาพถ่ายประทับใจในปากแพรก หัวข้อ "รักษ์ปากแพรก" 

หมดเขต: 
พฤ, 2014-02-20 16:00

ประกวดคำขวัญวันครู

คุรุสภา ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดคำขวัญวันครู โดยเป็นคำขวัญที่แต่งขึ้นเอง มีคำคล้องจอง จำนวนไม่เกิน 16 พยางค์ ต้องมีมีคำว่า "ครู" และสื่อถึงความกตัญญูต่อครู ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศพระราชทานจ

หมดเขต: 
อา, 2013-10-27 08:06

ผลการประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญ ครบรอบ 90 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญ ครบรอบ 90 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไปนั้น บัดนี้ผลการตัดสินได้ออกมาแล้วดังนี้

 

ผลการประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญ ครบรอบ 90 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกวดคำขวัญ เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556

ประกวดคำขวัญ เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน ประกวดคำขวัญ เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท โดยสามารถส่งคำขวัญได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556  โดยจะให้มีพิธีมอบร

หมดเขต: 
จ, 2013-09-30 16:00

ธนาคารแห่งประเทศไทย เชิญชวนร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ โครงการ “รักษ์ธนบัตรไทย”

ธนาคารแห่งประเทศไทย เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และประกวดคำขวัญโครงการ “รักษ์ธนบัตรไทย” ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2010-06-30 (All day)

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดคำขวัญ

Members Online

There are currently 0 users online.