^ Back to Top

ประกวดคำขวัญ

ประกวดคำขวัญ หัวข้อ “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง”

ประกวดคำขวัญ หัวข้อ “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง”

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ หัวข้อ “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง” ในโครงการโรงพยาบาลต้นแบบในการลดเค็ม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2015-09-30 16:00

ประกวดคำขวัญ (Motto) พร้อมภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙

ประกวดคำขวัญ (Motto) พร้อมภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot)  งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ (Motto) พร้อมภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2015-04-30 16:00

ประกวดตั้งชื่อ (BRANDING) ตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคำขวัญ (MOTTO)

ประกวดตั้งชื่อ (BRANDING) ตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคำขวัญ (MOTTO)

บริษัท ขอนแก่นโปรฟิเทียร์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อ (BRANDING) ตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคำขวัญ (MOTTO) โครงการมาลินพลาซ่า และโรงแรมมาลิน เรสซิเด้นซ์ ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่

หมดเขต: 
ศ, 2015-03-20 16:30

ประกวดเพลงประจำสถาบัน ประกวดโปสเตอร์ ประกวดคำขวัญ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ประกวดเพลงประจำสถาบัน ประกวดโปสเตอร์ ประกวดคำขวัญ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพลงประจำสถาบัน ประกวดโปสเตอร์ ประกวดคำขวัญ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
อ, 2014-12-30 16:00

ประกวดคำขวัญและบทกลอน วันพ่อ 2557

ประกวดคำขวัญและบทกลอน วันพ่อ 2557

ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ขอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญและบทกลอน วันพ่อ 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อ, 2014-12-02 18:00

ประกวดสัญลักษณ์ และคำขวัญ "เด็กปลอดภัยไร้ยาเสพติด" (Do 3 Dee)

ประกวดสัญลักษณ์ และคำขวัญ "เด็กปลอดภัยไร้ยาเสพติด" (Do 3 Dee)

สำนักอนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ในฐานะสำนักงานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศพส.กทม.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสัญลักษณ์ และคำขวัญประจำโครงการ โรงเรียนปลอดภ

หมดเขต: 
ศ, 2015-01-09 16:00

ประกวดคำขวัญ (SLOGAN) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกวดคำขวัญ (SLOGAN) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ (SLOGAN) ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์คู่กับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อการนำไปประกอบการใช้ในสื่อต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2014-11-05 16:00

ประกวดคำขวัญ หัวข้อ “ธรรมาภิบาลของ ททท.”

ประกวดคำขวัญ หัวข้อ “ธรรมาภิบาลของ ททท.”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญพนักงาน ลูกจ้าง ททท และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญหัวข้อ “ธรรมาภิบาลของ ททท.” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๖,๐๐๐ บาท

หมดเขต: 
จ, 2014-09-15 16:00

ประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู

ประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู เนท่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2558 ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมโล่เกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชส

หมดเขต: 
ศ, 2014-10-31 16:00

ประกวดชื่อการแข่งขัน ตราสัญลักษณ์ มาสคอต และคำขวัญ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

ประกวดชื่อการแข่งขัน ตราสัญลักษณ์ มาสคอต และคำขวัญ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชื่อการแข่งขัน ตราสัญลักษณ์ มาสคอต และคำขวัญ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลรวม 55,0

หมดเขต: 
พ, 2014-11-19 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดคำขวัญ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod