^ Back to Top

สัมมนาแนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพ College of Business and Communication (CBC)

สัมมนาแนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพ College of Business and Communication (CBC)

สัมมนาแนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพ College of Business and Communication (CBC) เป็นสัมมนาแนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพ พบอาจารย์และศิษย์เก่าจากวิทยาลัยวิชาชีพชั้นนำจากคาวาซากิ College of Business and Communication (CBC)

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.30-16.30 น.
โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท ห้องอโศก 2 (BTS อโศก / MRT สุขุมวิท)
ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

รับฟังการแนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอน ค่าใช้จ่าย , ทุนการศึกษา ,ชีวิตความเป็นอยู่,ที่พัก , การทำงานพิเศษ ฯลฯ พร้อมชมวีดีโอการใช้ชีวิตของนักเรียนไทยในญี่ปุ่น ฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่นักเรียนเก่าของสถาบัน ถาม-ตอบไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรียนต่อญี่ปุ่นที่คุณอยากรู้ ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไปและมีเป้าหมายไปศึกษาต่อหลักสูตรวิชาชีพ สามารถสมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกได้จากประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://jeducation.com/main/cbc_may/

สถาบันสอนภาษา – ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น
สาขาสีลม : อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ถ.สีลม บางรัก  โทร. 02- 2677726 ต่อ 101-104
สาขาอโศก : อาคารจัสมินซิตี้ ชั้น 27 ปากซอยสุขุมวิท 23  โทร. 02-6652969
Email : news@jeducation.com

สัมมนาแนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพ College of Business and Communication (CBC)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Waraporn Ponpai / Jeducation

Seminar date: 
17 พ.ค. 2015 12:30 to 16:30
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.