^ Back to Top

หลักสูตรภาษาและวิชาชีพ

สัมมนาแนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพ College of Business and Communication (CBC)

สัมมนาแนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพ College of Business and Communication (CBC)

สัมมนาแนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพ College of Business and Communication (CBC) เป็นสัมมนาแนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพ พบอาจารย์และศิษย์เก่าจากวิทยาลัยวิชาชีพชั้นนำจากคาวาซากิ College of Business and

Seminar date: 
อาทิตย์, 2015, พฤษภาคม 17 - 12:30 to 16:30
Subscribe to RSS - หลักสูตรภาษาและวิชาชีพ

Members Online

There are currently 0 users online.