^ Back to Top

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Entertainment Creative Workshop รุ่นที่ 2

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Entertainment Creative Workshop รุ่นที่ 2

TCDC ร่วมกับ Workpoint Entertainment จัดกิจกรรมความรู้สร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ ได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกฝีมือผลิตรายการโทรทัศน์กับผู้นำด้านธุรกิจบันเทิงแบบครบวงจร พบกับปฏิบัติการเข้มข้นด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งการคิด เขียน และผลิตรายการโทรทัศน์ เต็มรูปแบบ กับทีมครีเอทีฟและโปรดิวเซอร์จากรายการชื่อดัง พร้อมลุยงานเดี่ยวจนถึงขั้นตอนการผลิตในสตูดิโอทำงานจริงของ Workpoint ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลพร้อมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์

เงื่อนไขการรับสมัคร

  1. ผู้จบปริญญาตรีในปีการศึกษา 2555 หรือเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา
  2. บุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านครีเอทีฟอายุ 22-30 ปี
  3. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีพลังในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า
  4. ส่งประวัติส่วนตัวและผลงาน (ถ้ามี)เพื่อการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กช็อป
  5. จะทำการเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน

วิธีการสมัคร : ส่งประวัติและผลงาน (ถ้ามี) ได้ตั้งแต่ 9 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2556

  1. ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-664-8448 ต่อ 213, 214
  2. ที่ Email: workpointworkshop@tcdc.or.th

หมายเหตุ

  1. รับสมัครจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 30 ท่าน
  2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กช็อปต้องวางเงินประกันสิทธิ์ จำนวน 1,000 บาท และจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนเมื่อจบเวิร์กช็อป

TCDC ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินประกันนี้ หากท่านไม่มาเข้าร่วมงานครบตามวันและเวลาที่กำหนด ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Entertainment Creative Workshop จัดขึ้นทั้งหมด 4 รุ่น ตลอดปี 2556
รุ่นที่ 1 วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2556,
รุ่นที่ 2 วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2556,
รุ่นที่ 3 วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2556 (หนึ่งในกิจกรรม Creative Space Workshop งานชุมนุมทางความคิดประจำปี Creativities Unfold 2013) รุ่นที่ 4 วันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2556

Seminar date: 
04 มี.ค. 2013 (All day) to 08 พ.ย. 2013 (All day)
Entry Fee: 
No
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.