^ Back to Top

สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์เพื่อการรีไซเคิล"

สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์เพื่อการรีไซเคิล"

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิล ยูนิลิเวอร์ และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์เพื่อการรีไซเคิล" ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น.

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิล ยูนิลิเวอร์ และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดสัมมนาออนไลน์หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์เพื่อการรีไซเคิล" ฟรี

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่กระตุ้นให้ทุกฝ่ายหันหน้าร่วมกันหาทางออก โดยเฉพาะประเด็นการลดการเกิดขยะและการรีไซเคิล ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมการบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมากในด้านประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้จากการนำวัตถุดิบที่ได้จากการรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ โดยมีความปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับมีความแข็งแรงในการหีบห่อบรรจุสินค้าและผลิตภัณฑ์

ด้วยเหตุนี้สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับ ไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิล ยูนิลิเวอร์ และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงานโพรแพ็ค เอเชีย จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ "บรรจุภัณฑ์เพื่อการรีไซเคิล" โดยเป็นการสัมมนา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น.

ซึ่งการสัมมนาฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสินชัย เทียนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณบุญเอนก  วรรณพานิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด และ คุณจิตริณี แก้วจินดา ผู้จัดการส่วนองค์กรและสื่อมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ยูนิลิเวอร์ จำกัด โดยเนื้อหาในการสัมมนาฯ ประกอบด้วย

  • สถานการณ์ของบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วและการเข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิล
  • เทคโนโลยีการรีไซเคิลและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
  • การดำเนินการและส่งเสริมการจัดการบรรจุภัณฑ์

สำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาฯสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/3kv45Lc
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพุทธพร พุทธมลัง e-mail : putthaporn.p@informa.com
ตั้งแต่วันนี้ – 26 สิงหาคมนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกัมปนาท ถวัลย์กิจดำรงค์

สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์เพื่อการรีไซเคิล"

Seminar date: 
27 ส.ค. 2020 14:00 to 16:00
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.