^ Back to Top

Workshop ศิลปะสำหรับเด็ก

Workshop ศิลปะสำหรับเด็ก

Workshop ศิลปะสำหรับเด็ก จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหนาคร ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหนาคร

กิจกรรมสำหรับเด็กจากหอศิลปกรุงเทพฯ (ฺBACC) วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 นี้ กิจกรรมมี 2 รอบ เวลา 10.30น. และ 14.00น. เป็นกิจกรรม Workshop ศิลปะสำหรับเด็กอายุประมาณ 10-12 ปี เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านเนื้อหาจากนิทรรศการ เซบาสเทียว ซาลกาโด: เดอะ เวิลด์ ทรู ฮิส อายส์ (Sebastião Salgado:The World Through His Eyes) นิทรรศการภาพถ่ายของช่างภาพชาวบราซิล ที่ได้ชื่อว่ามีฝีมือที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่

ครั้งนี้เป็นกิจกรรมเนื้อหาเรื่องทรัพยากรน้ำ โดยนำประเด็นจากนิทรรศการ ที่พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม และตัวศิลปินที่สนใจและทำงานด้านอนุรักษ์มาสื่อสารผ่านกิจกรรมศิลปะ+เล่นเกม เรียนรู้ถึงการเดินทางของน้ำ จากต้นทางสูงปลายทาง และของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างทาง เด็กๆจะได้เรียนรู้ทั้งศิลปะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน (กิจกรรใฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

หากทางใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและลงทะเบียนได้ที่เบอร์ 02-241-6630 ต่อ 519

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Dreamm Kanokpohn Pinta

Workshop ศิลปะสำหรับเด็ก

Workshop ศิลปะสำหรับเด็ก

Seminar date: 
04 มี.ค. 2017 10:30 to 16:00
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.