^ Back to Top

ความรู้ทั่วไป

อบรม โครงการเยาวชนผู้นำแห่งนาริท ครั้งที่ 1

อบรมโครงการเยาวชนผู้นำแห่งนาริท ครั้งที่ 1

โครงการเยาวชนผู้นำแห่งนาริท ครั้งที่ 1 สู่รางวัลยุวทูตดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่น 3 : The 1st NARIT Youth Leaders (NYL 2013) Project to the 3rd Thai Young Astronomy Ambassador (TYAA 2013) Award เพื่อสรรหาเยาวชนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด 8 คน แล

Seminar date: 
เสาร์, 2013, เมษายน 27 - 09:00 to จันทร์, 2013, พฤษภาคม 6 - 16:00

Programme Read & Learn For Family

Programme Read & Learn For Family

โปรแกรมการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยสำหรับครอบครัว (Read & Learn For Family) ประจำเดือน เมษายน 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 10.00 - 12.30 น.

Seminar date: 
อาทิตย์, 2013, เมษายน 28 - 10:00 to 12:30

สัมมนาแนวทางการพัฒนาทักษะพนักงานด้วยหลักการเรียนรู้ของสมอง (Brain Based Learning)

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือที่เรียกว่า Brain-Based Learning (BBL)เป็นการเรียนรู้โดยปรับให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางกายภาพและหน้าที่ของสมอง เพื่อให้เกิด การพัฒนาศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ BBL ได้ถูกนำเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในภาคการศึกษา

Seminar date: 
พุธ, 2013, พฤษภาคม 8 (All day)

Workshop หัวข้อ "เดินแบบนักเขียน"

Workshop หัวข้อ "เดินแบบนักเขียน"

ขอชวนเยาวชนเข้าร่วมเวิร์กช็อปนักเขียนหน้าใหม่ ที่จะได้นักเขียนรุ่นพี่มาแนะนำหนทางเดินของคนเขียนหนังสือ โดยส่งผลงานเขียนเรื่อง ‘นักเขียน’ ในรูปแบบใดก็ได้ทั้ง บทความ / เรื่องสั้น / บทกวี / บทสัมภาษณ์ ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 16 point ฟอ

Seminar date: 
เสาร์, 2013, พฤษภาคม 18 (All day) to เสาร์, 2013, มิถุนายน 15 (All day)

สัมมนาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ "เข้าใจน้ำ เข้าถึงน้ำ พัฒนาน้ำ"

สัมมนาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ  "เข้าใจน้ำ เข้าถึงน้ำ พัฒนาน้ำ"

มูลนิธิอุทกกพัฒน์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญร่วมสัมมนาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ "เข้าใจน้ำ เข้าถึงน้ำ พัฒนาน้ำ" เรียนรู้จากแบบอย่างความสำเร็จการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ 23 เมษายน

Seminar date: 
อังคาร, 2013, เมษายน 23 - 09:00 to 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ความรู้ทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.