^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดวงดนตรี Music Canon U-League 2010

การประกวดวงดนตรีสากลระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2553 MUSIC CANON U-LEAGUE 2010

Music Canon U-League 2010 เชิญหนุ่มสาววัยรุ่นสมัยใหม่ ที่มีใจรักในเสียงเพลง และมีความสามารถในการเล่นดนตรี ร่วมแสดงความสามารถในด้านดนตรี

การประกวดวงดนตรีสากลระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2553 MUSIC CANON U-LEAGUE 2010

หมดเขต: 
อา, 2010-10-31 (All day)

ประกวด Miss Canon U-League 2010

Miss Canon U-League 2010

เชิญสาวสวยคนรุ่นใหม่ ที่สดใส มีชีวิตชีวา สมัครเป็นตัวแทนสาวมหาวิทยาลัย ในการร่วมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และเป็นตัวแทนของยูลีกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม

ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด Miss Canon U-League 2010

หมดเขต: 
อา, 2010-10-31 (All day)

ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 500 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – โปรตุเกส

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 500 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับโปรตุเกส ในปี 2554 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตที่เก่าแก่ที่สุดของไทยที่มีกับประเทศตะวันตก กระทรวงการต่างประเทศจึงขอ เชิญชวนประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับ ส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลองดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การส่งผลงานเข้าประกวด

ประกวดวาดภาพ โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย

จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย ปีที่ 4

บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนรักการอ่าน มีความภาคภูมิใจในภาษาและวรรณกรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่สังคมไทย โดยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา สนุกกับการอ่านวรรณกรรมไทย แล้วใช้จินตนาการถ่ายทอดส

ประกวดภาพเล่าเรื่อง Daily News’ Design & Development "ภาพเล่าเรื่อง...ดีดี"

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ที่จัดโครงการ DD&D (Daily News’ Design & Development) ภายใต้ชื่อว่า “ภาพเล่าเรื่อง...ดีดี” เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แง่มุมการนำเสนอที่แปลกใหม่ โดยใช้ภาพถ่าย และข้อความบรรยายประกอบเรื่องราวเกี่ยวกับของดีที่มีอยู่ใน ท้องถิ่นใกล้ตัว และในหัวข้ออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจัดการประกวดกำหนดไว้ แล้วนำภาพถ่ายและข้อความมาจัดวางในรูปแบบหน้าหนังสือพิ

หมดเขต: 
อา, 2010-10-31 (All day)

ประกวดแผนการตลาด Isuzu Marketing Brains Challenge

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดโครงการประกวดแผนการตลาด “Isuzu Marketing Brains Challenge” เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา คณะและชั้นปี จำนวน3-5 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านต่อทีม ได้ใช้ความรู้ ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแผนกลยุทธ์การตลาด รวมทั้งเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีมในหัวข้อ “วิเคราะห์และสร้างสรรค์กลยุธ์การตลาด สำหรับรถปิคอัพอีซูซุ เพื่

ประกวดออกแบบโลโก้ 50 ปี แกรนด์สปอร์ต

ประกวดออกแบบโลโก้ 50 ปี แกรนด์สปอร์ต ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ ในการประกวดออกแบบโลโก้ 50 ปี แกรนด์สปอร์ต เนื่องในโอกาสที่บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้ากีฬาและอุปกรณ์กีฬาจะครบ 50 ปี ในปี พ.ศ.2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์ในการส่งผลงานการ

  • ออกแบบโลโก้เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • มีเครื่องหมายการค้าแกรนด์สปอร์ต

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” กิจกรรมประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมเยาวชนไทยให้รักความซื่อสัตย์สุจริต

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” กิจกรรมประกวด เขียนเรียงความ ร้องเพลง คัดลายมือ วาดภาพ

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” กิจกรรมประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมเยาวชนไทยให้รักความซื่อสัตย์สุจริต เชิญชวนน้องๆ ทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด 5 ประเภท เขียนเรียงความ ร้องเพลง คัดลายมือ วาดภาพศิลปะ และกิจกรรมรณรงค์ความซื่อสัตย์ ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์
www.lomhaijai.org
www.opp.go.th
www.oppy.opp.go.th

สถานที่ส่งใบสมัครพร้อมผลงาน

บริษัท สื่อสากล จำกัด

ประกวดแต่งตัวให้น้องหมีอัมรินทร์

ในปัจจุบันมีผู้สนใจในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจำนวนมาก ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า ได้เล็งเห็นคุณค่าของการออกแบบผลงานทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ จึงได้จัด โครงการประกวด Bear Wish Project “แต่งแต้มเติมสีให้น้องหมีอัมรินทร์” เพื่อเป็นเวทีให้ผู้รักการออกแบบและมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้เป็นที่ยอมรับสู่สายตาสาธารณชน และนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ...ในแบบของตนเอง เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้เ

ประกวดกราฟิก มัลติมีเดีย และแอนิเมชั่น SIPA Animation Contest 2010 and DigiCon6

SIPA Animation Contest 2010 and DigiCon6 มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา นักพัฒนาแอนิเมชั่น รวมทั้งผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเท้นท์ และผู้สนใจอื่นๆได้เกิดการตื่นตัวที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และสอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อันจะมีผลใหเกิดการพัฒนาผลงานแอนิเมชั่นเพิ่มมากขึ้น ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

หน้า

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.