^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเพื่อการค้าปลีก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ส่งภาพ Sketch Design มาที่ 423/4-5 ถ.มหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม.

หมดเขต: 
พ, 2010-08-11 (All day)

ประกวดออกแบบแอพพลิเคชั่น ACER-INTEL e-Publishing Business Model Contest

บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ร่วมมือกับ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าโครงการ จุดประกายแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาด้านดิจิตอล คอนเทนท์ กับโครงการ ACER-INTEL e-Publishing Business Model Contest

ประกวดออกแบบโลโก้ ฉลองครบรอบ 25 ปี บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด (PFP)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปแช่แข็งจากเนื้อปลาภายใต้แบรนด์ PFP ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 25 ปี ถือเป็นก้าวย่างสู่วัยทำงานที่สำคัญ ที่ผ่านมาบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัดเป็นที่รู้จักในฐานะ ผู้กุมบังเหียนกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปครบวงจรเครือ PFP ที่มีฐานที่มั่นอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้ และเป็นผู้นำในโลกธุรกิจฮาลาลที่เข้มแข็ง ในโอกาสดังกล่าวทางบริษัทฯ จึงมีการจ

หมดเขต: 
อ, 2010-08-31 (All day)

ประกวดคลิปกระฉูดหรือสิ่งประดิษฐ์ "Twist แหลก"

ประกวดคลิปกระฉูดหรือสิ่งประดิษฐ์ "Twist แหลก"

กระดาษไอเดียกรีน ไอเดียเวิร์ค ชวนนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า อายุ 18 - 25 ปี เท่านั้น งัดไอเดีย สร้างสรรค์ ประกวดคลิป หรือสิ่งประดิษฐ์ในมุมมองใหม่ ทำประโยชน์ให้กับคนรอบตัว และโลกเราน่าอยู่ขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Twist แหลก” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.facebook.com/ideakrachood?v=app_6009294086&ref=ts

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา "ประกันสุขภาพสำคัญอย่างไร"

บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด เล็งเห็นถึงประโยชน์ของสื่อโฆษณา เพื่อสร้างความตระหนักให้กลุ่มเป้าหมายได้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และคนที่เรารัก โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ในหัวข้อ ประกันสุขภาพสำคัญอย่างไร โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ได้ใช้ความรู้และค

ประกวดออกแบบสรางสรรคเกมวัฒนธรรม สุดยอดเกมวัฒนธรรม ภายใตแนวคิด “วัฒนธรรมเสริมสรางความสุข”

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบสรางสรรคเกมวัฒนธรรม ในหัวขอ “วัฒนธรรมเสริมสรางความสุข” เพื่อรณรงคและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมให

หมดเขต: 
ส, 2010-07-31 (All day)

ELLE DECORATION Young Talent Design Project 2010

ELLE DECORATION Young Talent Design Project 2010

ELLE DECORATION Young Talent Design Project 2010 โครงการประกวดออกแบบจัดตกแต่งพื้นที่อยู่อาศัยในแบบของตน ภายใต้โจทย์ “Cool Home - Cool Earth” ที่เน้นการอยู่อาศัยของสังคมเมือง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เปิดโอกาสให้นักศึกษา และผู้สนใจจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.elledecor.co.th/promotion.php

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์"อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา" เงินรางวัลรวม50,000 บาท

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานการออกแบบเข้าร่วมประกวด “ตราสัญลักษณ์
อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา”,Identity of Thai Lanna SPA ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรตบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2010-07-30 (All day)

ประกวดออกแบบโลโก้ e-Weddingthailand

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบโลโก้ e-Weddingthailand เนื่องจากทางเว็บไซต์ weddingkhonkaen.com จะมีการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใหม่เป็น eweddingthailand.com ดังนั้น สิ่งแรกที่เราคำนึงถึง คือ โลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ของเรื่องราวงานแต

หน้า

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.