^ Back to Top

TOA Color Color Design Awards 2011

โลกแห่งการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เด็ก เพราะคนทุกเพศทุกวัยย่อมต้องการการพัฒนาตนเองแบบไม่หยุดนิ่ง แต่ควรพัฒนาควบคู่กันไปทั้งทางสมองและจิตใจ คงจะดีไม่น้อยหากมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้หรือ "Learning Space" ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมาใช้งานแบบไม่มีขีดจำกัด เช่น วัยเด็กอาจต้องการการพัฒนาการด้านสมองและองค์ความรู้ในวัยผู้ใหญ่ก็ต้องการการปรับตัวให้ทันยุคสมัยเข้ากับการทำงานและชีวิตครอบครัวส่วนผู้สูงวัย ย่อมต้องการการรับฟังและถ่ายทอดไปสู่รุ่นถัดไปดังนั้น "Learning Space"ควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการใช้พื้นที่นั้นๆ ได้เป็นอย่างดีโดยนำโทนสีที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติมาใช้ได้อย่างสอดคล้องและชาญฉลาดด้วย

ข้อกำหนด
กำหนดพื้นที่ออกแบบให้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้หรือ Learning Space ขนาด 36 ตารางเมตร ความสูงไม่เกิน 3 เมตร โดยเสนอแนวความคิดพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ในแบบของคุณ และสามารถออกแบบรูปแบบการใช้งานและบรรยากาศในการเรียนรู้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ซึ่งต้องสามารถนำมาปรับสร้างได้จริงพร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวโดยสังเขปผู้ออกแบบต้องออกแบบชุดสีขึ้นเองโดยดึงความน่าสนใจของสีสันที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น สิ่งต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวเรา โดยต้องแนบภาพที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบสี และชุดสีที่ได้คิดค้นขึ้นประกอบมาด้วย จากนั้นนำชุดสีที่ได้มาออกแบบพื้นที่สำหรับการเรียนรู้หรือ "Learning Space"

สิ่งที่ต้องส่งเข้าประกวด
• ภาพธรรมชาติ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวเราที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจพร้อมชุดสีที่ได้ ซึ่งต้องประกอบไปด้วยโทนสีอย่างน้อย 5 สี
• ภาพบรรยากาศ 3 มิติ อย่างน้อย 3 รูป แสดงถึงการใช้สีทุกด้านของห้องอย่างชัดเจน
• แปลน ขนาดตามความเหมาะสม
• บรรยายแนวคิดในการออกแบบ พร้อมอธิบายเทคนิคการใช้สีเพื่อตกแต่งห้องและของแต่ง
และสรุปงบประมาณที่ใช้ในการสร้างจริง (รวมของตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์)

คณะกรรมการจะตัดสินผู้ชนะ
โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ในการตัดสินดังนี้
• ที่มาของชุดสีใหม่ที่คิดขึ้นและการวิเคราะห์ข้อมูลการได้มาซึ่งชุดสีนั้นๆ
• แนวความคิด Learning Space ในคำจำกัดความของคุณ
• ความสัมพันธ์ของชุดสีที่คิดขึ้นใหม่กับ Learning Space ของคุณ
• ความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอดความคิดผ่านผลงานออกแบบ
• การออกแบบรูปทรงและสีสันของส่วนระนาบต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
• การใช้งานของพื้นที่และความเป็นไปได้ในการสร้างได้จริง

หมดเขตรับแบบ :
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ภายในเวลา 18.00น.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด
• ไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอภาพเพอร์สเป็คทีฟ
• ติดผลงานลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดหรือวัสดุทดแทน ขนาด A1 (59 x 84 ซม.) ในแนวตั้งจำนวน
1 แผ่น ความหนาของชิ้นงานต้องไม่เกิน 2 ซม. หากเป็นแผ่นซีดี หรือโมเดลจะไม่ได้รับการพิจารณา
• ในแบบ A1 ที่ส่งมาต้องมีพื้นที่สำหรับเป็น Mood Board ขนาด A4 ประกอบด้วยรูปภาพแรงบันดาลใจ
และกลุ่มสีที่เลือกใช้ในพื้นที่กระดาษ A4 โดยสามารถติดลงบนพื้นที่ใดของ A1 ก็ได้
• ผู้ส่งประกวดจะต้องเขียนชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ หรือหากกำลังศึกษาอยู่
ให้ระบุชั้นปี คณะ และสถาบันการศึกษา ใส่ในซองกระดาษปิดให้มิดชิดและติดซองที่มุมขวาล่าง
ด้านหลังชิ้นงานทุกชิ้น
• ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : สถาปนิก นักออกแบบ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (ผลงานเดี่ยว
หรือกลุ่มก็ได้)
• แบบที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบสำหรับการประกวดครั้งนี้เท่านั้น และต้องเป็นผลงาน
ที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือนำเสนอที่ใดมาก่อน

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่พัก และชมงาน Milan Fair 2011
มูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
• เงินสด 50,000 บาท
• สมาชิกนิตยสารบ้านและสวนและนิตยสาร room อย่างละ 1 ปี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (1 รางวัล)
• เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
• สมาชิกนิตยสารบ้านและสวน 1 ปี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (1 รางวัล)
• เงินสด 20,000บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
• สมาชิกนิตยสารบ้านและสวน 1 ปี

รางวัล International Award (1 รางวัล)
• เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัล Color Ambassador Award (1 รางวัล)
• เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และได้รับโอกาสร่วมงานกับ TOA ในฐานะตัวแทน
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ TOA เป็นระยะเวลา 1 ปี

รอบคัดเลือก
ประกาศผลงานเข้ารอบ 40 ผลงาน ภายในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554
โดยเจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 40 ผลงาน จะต้องเข้าร่วมเวิรค์ชอป ตามวันและเวลาที่กำหนด (1 วัน)
ซึ่งทางกองประกวดจะแจ้งให้ทราบในภายหลังมิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

กิจกรรมเวิร์คชอบ
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554

รอบชิงชนะเลิศ
ผู้เข้ารอบ 40 ผลงานนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ วันอังคารที่ 13 กันยายน 2554
พร้อมส่งดิจิทัลไฟล์ (High Resolution) ของภาพบรรยากาศและการวางผังห้อง

ประกาศผลเป็นทางการ
ภายในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554
ประกาศผลทาง www.baanlaesuan.com, www.toagroup.com

สถานที่ส่งผลงาน
กองประกวดนิตยสารบ้านและสวน
(TOA Color Design Awards with บ้านและสวน ปีที่ 4)
65/101-103 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี)
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.baanlaesuan.com, www.toagroup.com

สอบถามรายละเอียด
• กองประกวดบ้านและสวน
โทร.0-2422-9999 ต่อ 4134, 4135, 4189
E-mail : tarntawan@amarin.co.th
• กองประกวด TOA โทร. 0-2335-5888 กด 4
E-mail : ideacolor@toagroup.com

หมายเหตุ
• ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการปรับและสร้างจริงในงานบ้านและสวนแฟร์ 2011
• ผู้เข้ารอบ 40 ผลงานสุดท้ายจะได้รับประกาศนียบัตร
• ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสารบ้านและสวน นิตยสาร room พร้อมลงนิตยสาร
การออกแบบและตกแต่งของต่างประเทศอีก 2 ฉบับ
• ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากการประกาศผล ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนต้องสามารถมาร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโครงการประกวดได้
• ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (เฉพาะประเทศไทย) ส่วนประเทศอื่นๆ เป็นตามเงื่อนไขของประเทศผู้เข้าประกวด
• ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่
ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ

เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.